De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

donderdag 6 december 2018

IGJ rapporten: Toets Nieuwe Toetreders Jeugdhulp: Comfort Home Logeeropvang

Toets Nieuwe Toetreders Jeugdhulp: Comfort Home Logeeropvang
In augustus 2018 heeft de inspectie een toets Nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij Comfort Home Logeeropvang. Comfort Home Logeeropvang voldeed op het moment van het onderzoek aan tien van de veertien beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp. Inmiddels heeft de aanbieder maatregelen genomen zodat wordt voldaan aan alle beoordeelde verwachtingen.
Lees verder

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de ggz: stand van zaken
Huiselijk geweld en kindermishandeling komen veel voor in onze maatschappij. De kans dat iemand te maken krijgt met huiselijk geweld of kindermishandeling is groter dan de kans op welke andere vorm van geweld dan ook. Ondanks de inzet van de afgelopen jaren, is het tot nu toe niet gelukt om dit probleem terug te dringen. Jaarlijks zijn nog steeds zo'n 170.000 ouderen, 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer. De gevolgen kunnen ernstig zijn en vaak levenslang merkbaar.
Lees verder

Spirare Valley
In augustus 2018 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Spirare. Aanleiding voor het onderzoek was het feit dat diverse gemeenten de inspectie benaderden met vragen over de kwaliteit van de zorg. Doel van dit onderzoek was om te bepalen of Spirare Valley verantwoorde hulp biedt.
Lees verder

Zorgboerderij Ons Kinderparadijs, Holsloot
Zorgboerderij Ons Kinderparadijs biedt dagbesteding, logeeropvang, crisisopvang, verblijf en beschermd wonen aan jeugdigen en (jong)volwassenen. In maart 2018 deed de inspectie onderzoek bij Zorgboerderij Ons Kinderparadijs . Doel van het onderzoek was om te bepalen of de aanbieder verantwoorde jeugdhulp biedt. Omdat de inspectie bij dit onderzoek een groot aantal tekortkomingen constateerde, is de aanbieder gevraagd om maatregelen te nemen en de inspectie hierover te informeren. In september 2018 heeft de inspectie een hertoets uitgevoerd bij Ons Kinderparadijs en daarbij getoetst of de eerder geconstateerde tekortkomingen en aandachtspunten inmiddels waren opgeheven en de aanbieder inmiddels verantwoorde jeugdhulp biedt.
Lees verder

Gezinshuis XieJe, Grathem
Gezinshuis XieJe richt zich op jeugdigen met hechtingsproblematiek/trauma en werkt volgens de methodiek van Basic Trust. Deze methodiek stelt het kind centraal en is gericht op het herstel van basisvertrouwen van kinderen. In oktober 2018 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij gezinshuis XieJe. Doel van het toezicht was om te bepalen of gezinshuis XieJe verantwoorde jeugdhulp biedt. De inspectie heeft de set met 29 kernverwachtingen voor jeugdhulp met verblijf getoetst.
Lees verder