De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

woensdag 5 december 2018

Henk Westbroek over zijn adoptie: ‘Ik heb het nooit als probleem ervaren’

Henk Westbroek over zijn adoptie: 'Ik heb het nooit als probleem ervaren'
Anderen vinden het altijd interessant, hij zelf niet, zegt Henk Westbroek over zijn adoptie. Rond zijn zestiende hoorde hij dat zijn lievelingstante zijn echte moeder is. Voor hem veranderde dat niets. 'Ik wil geen stempel "zielig", er was helemaal niks zieligs aan.'
Lees verder

'Dit is sociaal werk zoals het bedoeld is'
Wijzijn Transverse Groep uit Roosendaal is de winnaar van de Transformatie Trofee 2018. De trofee is bedoeld voor welzijnsorganisaties die op een innovatieve manier de transformatie vormgeven. WijZijn Traverse Groep kreeg de trofee voor de Voor-Elkaar-teams: teams met vrijwillige buurtbewoners die 1500 huisbezoeken deden bij hun buren. Jurylid Sjef van der Klein: 'Dit is sociaal werk zoals het bedoeld is.'
Lees verder

Mezzo wil af van term 'betaalde mantelzorg'
Het aantal commerciële partijen dat 'betaalde mantelzorg' aanbiedt groeit. Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers, wil dat ze met deze benaming stoppen. Mezzo directeur Liesbeth Hoogendijk: 'Het is geen mantelzorg wat deze bedrijven doen.'
Lees verder

Minder armoede onder kinderen in bijstandsgezin
Voor het eerst sinds 2009 is het aantal kinderen gedaald dat leeft in een gezin dat afhankelijk is van bijstand. 63 Procent van de kinderen die in de bijstand leven heeft een niet-westerse achtergrond, 30 procent is van Nederlandse afkomst. Dat blijkt uit de Jeugdmonitor van het CBS. Gemeenten gebruiken deze data voor hun jeugdbeleid, maar komen om in een woud van informatie.
Lees verder

'Ze durft weer met het OV te reizen'
Lange tijd in de problemen en stress kan zorgen dat je je verlamd voelt en geen perspectief meer ziet. In de cursus 'Gewoon doen' pakken deelnemers hun zelfvertrouwen aan en zoeken ze nieuwe perspectieven om weer actief te worden.
Lees verder

Wachtlijst ggz is een gezamenlijk probleem in sociaal domein
GGZ Nederland telde de mensen op de actuele wachtlijst en kwam op de helft minder wachtenden dan de 60.000 die eerder in de media werden voorgesteld. De wachtlijst oplossen blijft een behoorlijke uitdaging. 'Een van de oplossingen ligt bij een betere samenwerking tussen huisartsen, specialisten, thuiszorg en wijkteams.'
Lees verder

SCP: Meer aandacht nodig van professionals tegen eenzaamheid
Eén op de vijf mensen dat gebruik maakt van de Wmo voelt zich zeer eenzaam. Evert Pommer van het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt: 'Een oorzaak voor grotere eenzaamheid zou kunnen zijn dat hulpverleners minder tijd hebben om met ouderen in gesprek te gaan.'
Lees verder

Langdurige ondersteuning nodig voor gedetineerden met lvb
Van alle mensen in detentie heeft volgens schatting veertig procent een licht verstandelijke beperking (lvb). Zet een levensloopondersteuner naast een (ex-) gedetineerde met lvb en er is minder recidive, meer maatschappelijke participatie en er zijn minder schulden. Aldus de VGN.
Lees verder

'Zie inwoners als doel en zorgaanbieders als middel'
Inkoop in het sociaal domein. Het is een thema waar zowel gemeenten als professionals en inwoners mee te maken krijgen. Maar wat is, voor al deze partijen, de beste manier om in te kopen? Jurist Tim Robbe: 'Als je als gemeente je inkoopmodel vormgeeft, moet je er in elk geval voor zorgen dat je mogelijkheden voor inwoners en professionals niet beperkt.'
Lees verder