De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

vrijdag 7 december 2018

GGZ: Iets minder GGZ-opnames, uitgaven ambulant aanbod stijgen licht

Iets minder GGZ-opnames, uitgaven ambulant aanbod stijgen licht
"Uit de Monitor Ambulantisering blijkt dat er iets minder mensen opgenomen zijn dan in de voorgaande jaren. Tegelijk ziet het Trimbos in 2017 een lichte stijging van uitgaven op sommige vlakken van ambulant zorgaanbod. Dat verheugt mij". Dat schrijft Staatssecretaris Paul Blokhuis bij het aanbieden van het vierde rapport van de Landelijke Monitor Ambulantisering aan de Tweede Kamer.Verder zegt hij: "Ik realiseer mij dat we nog lang niet zijn waar wij zouden willen zijn, maar er zijn lichte...
Lees verder

Trimbos zoekt POH's-GGZ voor deelname onderzoek naar betere inzet
Het Trimbos-instituut en de Landelijke Vereniging POH-GGZ zijn bezig met een onderzoek naar hoe de functie POH-GGZ het beste kan worden georganiseerd en uitgevoerd in de dagelijkse praktijk. Zodat patiënten, POH's-GGZ, huisartsen en andere betrokkenen tevreden zijn. Het onderzoek leidt tot concrete aanbevelingen over hoe obstakels voor adequate hulpverlening van de POH-GGZ kunnen worden weggenomen, en hoe succesfactoren beter kunnen worden doorgevoerd in de praktijk.Deelnemers gezochtVoor een...
Lees verder

MIND: lange wachttijden in GGZ zijn niet langer uit te leggen
Voor het Algemeen Overleg op 6 december a.s. over de ggz stuurde MIND een brief aan de Kamer waarin zij vaststelt vast dat de geestelijke gezondheidszorg op een aantal essentiële punten nog steeds slecht functioneert en dat een aanzienlijke groep cliënten en naastbetrokkenen daaronder lijdt.Lang wachten op resultaat van aanpak wachttijdenAl sinds de zomer van 2017 liggen er afspraken met de sector om de wachttijden in de ggz terug te dringen. De cijfers laten echter nog steeds geen...
Lees verder

108 miljoen euro beschikbaar voor vernieuwing van de jeugdhulp
De komende drie jaar krijgen alle 42 jeugdzorgregio's miljoenen euro's voor hun plannen voor merkbaar betere jeugdhulp. Dat maken minister Hugo de Jonge (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bekend.In het Regeerakkoord is met gemeenten afgesproken dat er een gezamenlijk Transformatiefonds van 108 miljoen euro beschikbaar komt voor de vernieuwing van de jeugdhulp - ook wel de transformatie genoemd. Om aanspraak te maken op deze middelen stelde iedere jeugdzorgregio's een...
Lees verder

Schade bij uitgezette kinderen na lang verblijf in Nederland
Tientallen hoogleraren en 3 beroepsorganisaties onderschrijven 'schadenota' De zaak Howick en Lili, twee Armeense kinderen die na tien jaar verblijf in Nederland uitgezet dreigden te worden, vestigde deze zomer de aandacht op zo'n 400 kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn, maar buiten het kinderpardon vallen. Een coalitie van wetenschappers uit verschillende disciplines onderschrijft een vandaag verschenen rapport dat stelt dat deze kinderen ernstig schade op kunnen lopen...
Lees verder

Instelling in Noord-Holland dupe van verandering jeugdzorg
Gemeenten mogen de jeugdzorg ingrijpend veranderen, ook als goed functionerende instellingen voor de moeilijkste jongeren erdoor kunnen gaan wankelen. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van woensdagmiddag, schrijft het NRC.Achttien gemeenten uit het noorden van Noord-Holland staan volgens de rechter in hun recht met hun keus voor een nieuwe aanbieder van zogenoemde 'gesloten jeugdzorg', Horizon. De huidige aanbieder van gesloten jeugdzorg in de regio, Transferium, verliest...
Lees verder

Mariëlle Ploumen volgt Roxanne Vernimmen op bij Altrecht
Mariëlle Ploumen (1966) is door de raad van toezicht van Altrecht benoemd als lid van de raad van bestuur. Daarmee volgt zij Roxanne Vernimmen op die per 1 november 2018 overstapte naar de raad van bestuur van het OLVG in Amsterdam. Vanaf 1 februari 2019 zal Ploumen samen met Lex de Grunt het collegiaal bestuur van Altrecht vormen.Mariëlle Ploumen is psychiater en gespecialiseerd in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook heeft zij vele jaren ervaring als directeur in de langdurige zorg, acute...
Lees verder

Verband tussen gebruik sociale media en depressie is niet eenduidig
In de afgelopen tien jaar zijn sociale media als Facebook en Twitter uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Ondanks de enorme populariteit van deze platforms is er veel discussie over hun invloed op de geestelijke gezondheid en het welzijn. Nieuw onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) laat een verband zien tussen passief gebruik van sociale media en symptomen van depressie zoals eenzaamheid en vermoeidheid. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd...
Lees verder

Staatssecretaris Blokhuis doet geen harde toezeggingen over ggz
Staatssecretaris Paul Blokhuis sluit niet uit dat er meer geld wordt uitgetrokken voor de ggz om de wachtlijsten terug te dringen. Maar een concrete termijn waarbinnen de wachttijden in de ggz moeten zijn opgelost wilde hij niet noemen. Blokhuis wees in het Algemeen Overleg dat gisteren plaatsvond op het nieuwe rapport over de wachttijden waar de Nationale Zorgautoriteit (NZa) over enkele weken mee komt.ErgernisVerschillende Kamerleden toonden daarover hun ergernis: "De staatssecretaris moet...
Lees verder