De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

donderdag 6 december 2018

CBS: Sterfte naar provincie en plaats van overlijden

Sterfte naar provincie en plaats van overlijden
Plaats van overlijden; provincie
Lees verder

Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor
Onderwerpen die jaarlijks in het Jaarrapport Jeugdmonitor aan bod komen zijn gezinssituatie, wonen en veilig opgroeien, onderwijs, arbeid, alcoholgebruik, criminaliteit en jeugdzorg. Daarnaast...
Lees verder

Voor het eerst sinds 2009 minder bijstandskinderen
Eind 2017 woonde bijna 7 procent van alle minderjarige kinderen in een bijstandsgezin. Dat zijn 228 duizend minderjarige kinderen, bijna 3 duizend minder dan in 2016. Alleenstaande moeder aan het...
Lees verder

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1993-2017
Ontwikkeling van de rentelasten van Wlz-zorginstellingen tussen 1993 en 2017.
Lees verder

Financiële kengetallen zorginstellingen 2017
Financiële kengetallen van zorginstellingen, waarmee het mogelijk is individuele zorginstellingen te benchmarken.
Lees verder

Beperkingen bij alleenstaande ouderen
Beperkingen bij alleenstaande ouderen leeftijd 65 - 75 jaar en ouder.
Lees verder

In- en uitstroom Wmo, 2017 en 1e halfjaar 2018
Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2017 en 1e halfjaar 2018.
Lees verder