donderdag 20 december 2018

CBS: Kosten Wmo arrangementen 2017 en 1e halfjaar 2018

Kosten Wmo arrangementen 2017 en 1e halfjaar 2018
Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo, per halfjaar in 2017 en 1e halfjaar 2018.
Lees verder

Methode imputatie LBZ-gegevens
Imputatiemethode om ontbrekende gegevens in de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) bij te schatten.
Lees verder

Zorgkosten en kenmerken van wanbetalers (Zvw), 2016
Zorgkosten en achtergrondkenmerken van wanbetalers (Zvw) en de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, 2016.
Lees verder

Brede Welvaart Regio Zwolle Monitor, 2017
Verschillende cijfers over brede welvaart in de regio Zwolle ten behoeve van de Regio Zwolle Monitor.
Lees verder

Inzicht in dakloosheid
Van een representatieve groep van 29,7 duizend daklozen die in de periode 2009–2016 voorkwamen in drie registraties is de achtergrond nagegaan. Deze registerinformatie is aangevuld met informatie...
Lees verder

Meer ouderen in ziekenhuis met hoofdletsel
In 2016 werden ongeveer 9 duizend 65-plussers opgenomen in het ziekenhuis met hoofdletsel, 31 procent meer dan in 2013. Vaak komt dat door een val in en om het huis. Ook fatale vallen nemen toe.
Lees verder

Wanbetalers Zorgverzekering 2017
Wanbetalers Zorgverzekering 2017 naar gemeente
Lees verder