woensdag 19 december 2018

ActiZ: ActiZ pilot lerend vermogen

ActiZ pilot lerend vermogen
Kunnen wij onszelf een lerende organisatie noemen? En hoe weten we dat? Daarover gaat een pilot bij ActiZ waarin de methode 'Zelfevaluatie voor zicht en grip op lerend vermogen van de organisatie ' wordt uitgeprobeerd.
Lees verder

Rechter veroordeelt selectieve toekenning incidentele kwaliteitsgelden
Een vijftal zorgorganisaties kunnen alsnog een beroep doen op de extra middelen (100 miljoen) die VWS in 2017 beschikbaar stelde voor verbetering van de verpleeghuiszorg.
Lees verder