De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

dinsdag 6 november 2018

Vijf succesfactoren voor regionale zorgnetwerken

ZORGVISIE
Vijf succesfactoren voor regionale zorgnetwerken
Het laatste deel van een serie over duurzame en effectieve regionale samenwerking in een zorgnetwerk beschrijft de vijf onmisbare ingrediënten.
Lees verder

VIPP GGZ-subsidieregeling van start voor digitale gegevensuitwisseling
De VIPP GGZ-subsidieregeling is op 1 november van kracht gegaan. Met de regeling kunnen ggz-instellingen in aanmerking komen voor een subsidie voor het uitwisselen van gestandaardiseerde informatie met de patiënt. Dit kan via een persoonlijke gezondheidsomgeving of een cliëntenportaal.
Lees verder

CZ sluit mogelijk tienjarencontract af met Zuyderland
CZ gaat een tienjarencontract afsluiten met Zuyderland. De zorgverzekeraar en het ziekenhuis willen samen werken aan terugdringing van de hoge zorgkosten in Limburg. Met een tienjarencontract zijn de financiële risico's van de transitie van de tweede naar de eerste lijn niet zo groot voor Zuyderland.
Lees verder

KNMP wil stoppen met papieren recepten
Apothekersorganisatie KNMP pleit ervoor dat het voorschrijven en afleveren van recepten volledig elektronisch gaat plaatsvinden. Om te beginnen met recepten voor opiaten. Dit om vervalsingen te voorkomen.
Lees verder

Veel biedingen op failliete ziekenhuizen
Tientallen partijen hebben biedingen gedaan op de twee failliet verklaarde ziekenhuizen van de MC Groep. Curatoren noemen geen namen, maar verschillende partijen hebben duidelijk gemaakt interesse te hebben. Eind van de week wordt bekend wat er gaat gebeuren met het MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen.
Lees verder

Personeelstekort verpleging/verzorging speelt overal
Zeker 91 procent van een steekproef onder verpleegkundigen en verzorgenden heeft te maken met een tekort aan collega's. In 44 procent van de gevallen betekent dat meer overwerk. 39 Procent van de ondervraagden geeft aan dat er ongekwalificeerd of onbekwaam personeel wordt ingezet.
Lees verder

'Grote ziekenhuizen roven kleine ziekenhuizen leeg'
Kleine ziekenhuizen moeten steeds meer hoogcomplexe zorg afstaan aan academische en topklinische ziekenhuizen. Maar de grote ziekenhuizen weigeren de basiszorg af te stoten aan regionale ziekenhuizen, stelt VGZ-topman Ab Klink op het congres 'Betere zorg, netwerkzorg' op 2 november 2018 van het Radboudumc.
Lees verder

'Zzp'ers in ziekenhuizen vormen risico bij verspreiding infecties naar verpleeghuizen'
ZZP'ers verspreiden infectieziekten doordat ze bij zoveel verschillende zorginstellingen werken. Door een realtime overzicht van infectiebesmettingen in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de kans op verspreiding kleiner omdat verpleeghuizen voorzorgmaatregelen kunnen treffen. Het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten en BRMO (MUIZ) helpt verpleeghuizen bij het verbeteren van het infectiepreventiebeleid.
Lees verder

Erasmus MC en Philips gaan samenwerken bij echografie
Het Erasmus MC gaat voor de echografie een vijfjarig strategisch partnership aan met Philips. Hiermee komt een einde aan de samenwerking met meer dan tien andere leveranciers.
Lees verder