Doorgaan naar hoofdcontent

Te weinig aandacht voor woonknelpunten van mensen met een beperking

ZORGKRANT
Te weinig aandacht voor woonknelpunten van mensen met een beperking
Aandacht voor het wonen voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking ontbrak in de plannen
Lees verder

Infectiepreventie moet meer prioriteit in de verpleeghuiszorg krijgen
Het is cruciaal dat verpleeghuizen de juiste maatregelen nemen
Lees verder

Patiënt krijgt regie in medisch dossier GGZ
Als gegevens gestandaardiseerd worden uitgewisseld kan de patiënt veiliger en makkelijker over zijn gegevens beschikken.
Lees verder

Prijzen van receptgeneesmiddelen gedaald
Op grond van de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) stelt de minister van VWS tweemaal per jaar – in april en oktober – maximumprijzen voor receptgeneesmiddelen vast
Lees verder

Kwaliteitskader wijkverpleging beschikbaar
In de publieksversie staat in acht punten beschreven welke kwaliteit zorg de cliënt mag verwachten van de wijkverpleging
Lees verder

Beheerste afbouw Slotervaart Ziekenhuis
De kern van de afspraken is dat er meer capaciteit op medisch inhoudelijk en bestuurlijk terrein beschikbaar wordt gesteld
Lees verder

Sterfte door Q-koorts hoger
Van alle patiënten die aan chronische Q-koorts overlijden, is 55 procent binnen een jaar na de diagnose overleden
Lees verder

Ambulance-acties worden hervat
Vanaf maandag 5 november houden ambulance-medewerkers stiptheidsacties in estafettevorm
Lees verder