zaterdag 10 november 2018

Subsidie voor gegevensuitwisseling in ggz

Subsidie voor gegevensuitwisseling in ggz
Ggz-instellingen kunnen een subsidie ontvangen voor het gestructureerd vastleggen van gegevens en het veilig uitwisselen daarvan met de patiënt. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) stelt daarvoor...
Lees verder

Limburgse voorbeelden over samenwerking in Positieve Gezondheid
Een moestuin bij een huisartsenpraktijk waar al 25 vrijwilligers schoffelen, PlusPraktijken waar 15 huisartsenpraktijken werken aan de praktijk van de toekomst en de triple aim-doelstelling proberen...
Lees verder

Gemeente wil dat huisarts minder doorverwijst naar professionele jeugdzorg
De jeugdzorg is dit jaar opnieuw duurder geworden voor gemeenten. Driekwart geeft meer geld uit dan vorig jaar. Vier van de tien gemeenten overwegen minder jongeren te gaan helpen. Ze sturen erop aan...
Lees verder

Ambitieus Plan van Aanpak Programma Langer Thuis
Het programma Langer Thuis heeft als  doel dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden, met een goede kwaliteit van leven. Deze opgave ligt vooral op bij zorgverleners,...
Lees verder

Mantelzorger word je vaak onbewust
De meeste mensen worden niet bewust mantelzorger. Het duurt meestal een tijd voordat iemand zichzelf als mantelzorger ziet. Mantelzorg kost veel tijd en energie en veel mantelzorgers vinden het...
Lees verder

Geïntegreerde zorg voor ouderen hoeft niet van tafel
Geïntegreerde zorg voor kwetsbare ouderen voorkomt niet dat zij achteruitgaan in hun dagelijks zelfstandig functioneren. Ook leidt het niet tot ontlasting van mantelzorgers of besparing in...
Lees verder

Patiëntenfederatie: Weg met dé patiënt
Dé patiënt bestaat niet, maar één eigenschap hebben alle mensen gemeen: het streven naar een goed en betekenisvol leven. Dat stelt Patiëntenfederatie Nederland in haar visie op de zorg in 2030. De...
Lees verder

ZonMw Parel voor Pharos-project 'In gesprek over leven en dood'
Niet-westerse migranten maken minder gebruik van palliatieve zorg. Deze sluit vaak niet aan bij hun wensen in de laatste levensfase. Met het project 'In gesprek over leven en dood' biedt Pharos...
Lees verder

Visie, vertrouwen en vaardigheden nodig voor versnelling e-health
De digitale toepassingen nemen in de gezondheidszorg sterk toe, maar het kan beter en sneller. Terwijl steeds meer mensen online informatie zoeken over gezondheid en steeds vaker digitaal hun...
Lees verder

Huisartsentekort verwacht in Twentse steden
De huisartsenzorg in Twente staat onder druk. Binnen nu en vijf jaar worden alleen al in Enschede en Almelo 18 praktijkhouders 65 jaar. De Huisartsenkring Twente vreest dat niet iedereen een opvolger...
Lees verder