woensdag 7 november 2018

RIVM: Straling rond terrein van kerncentrale Borssele voldoet aan de norm

Straling rond terrein van kerncentrale Borssele voldoet aan de norm
Het stralingsniveau aan de terreingrens van de kerncentrale Borssele lag in 2017 onder het toegestane maximum van 0,01 millisievert per jaar. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM. Over de periode 2017 is de hoogste berekende jaarwaarde 0,001 millisievert. Hierbij is in rekening gebracht dat het gebied alleen maar voor industriƫle doeleinden wordt gebruikt.
Lees verder

Meerjarige contracten in de zorg: stand van zaken anno 2018
Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 onderhandelen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over de kwaliteit, prijs en volume van zorg. Een van de ontwikkelingen op de zorginkoopmarkt is dat van eenjarige contracten wordt overgestapt op meerjarige contracten. Uit een inventarisatie van het RIVM blijkt dat in 2017 en 2018 het aantal meerjarencontracten in de zorg verder is toegenomen,...
Lees verder