vrijdag 2 november 2018

PW: Datagedreven

Datagedreven
De afgelopen jaren is het aantal recalls gelijk gebleven. Dat blijkt uit de laatste drie Jaarbeelden van IGJ, waarin de recallcijfers staan benoemd. Maar u heeft waarschijnlijk eenzelfde gevoel als ik: er zijn steeds meer geneesmiddelen waarmee 'iets' aan de hand is.
Lees verder

Infectiepreventie in verpleeghuizen niet op orde
Bij achttien van de negentien verpleeghuizen die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft onderzocht zijn de infectiepreventie en het antibioticabeleid niet op orde.
Lees verder

Beherend poliklinisch apotheker
"De nauwe samenwerking met artsen, verpleegkundigen en patiënten zorgt ervoor dat je goed zichtbaar bent en snel kan schakelen. Niet voor niets roemen zowel medewerkers als patiënten de klantgerichtheid in Reade, het expertisecentrum in de reumatologie." Renske Hebing, apotheker
Lees verder

Hydrochloorthiazide verhoogt risico op huidkanker
Patiënten die langdurig hydrochloorthiazide (HCT) gebruiken hebben een verhoogd risico op twee vormen van huidkanker: basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom. Dat meldt het College te Beoordeling van Geneesmiddelen (CGB).
Lees verder