Doorgaan naar hoofdcontent

PW: ‘Brede inzet immunotherapeutica zorgde voor nieuwe dynamiek’

'Brede inzet immunotherapeutica zorgde voor nieuwe dynamiek'
Jaarlijks buigt de commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (cieBOM) zich over zo'n twintig nieuwe geneesmiddelen en behandelindicaties. Is sprake van een belangrijke farmacotherapeutische meerwaarde, dan volgt een positief advies dat in principe bindend is voor oncologen. "We staan nu aan de vooravond van combinaties van immunotherapie met chemotherapie."
Lees verder

Gebruik TKI's kan leiden tot milde en fatale bijwerkingen
De groep van tyrosinekinaseremmers (TKI's) blijft zich uitbreiden met zowel nieuwe middelen als nieuwe indicaties voor middelen die al langer op de markt zijn. Het is belangrijk deze ontwikkelingen nauwkeurig te monitoren en bijwerkingen te melden, benadrukt Bijwerkingencentrum Lareb. Het centrum ontving tot dusver 420 meldingen over 799 bijwerkingen bij gebruik van TKI's.
Lees verder

Niet pluis
Als ik de brief van het Openbaar Ministerie opmerk tussen de andere brieven in mijn stapel post, weet ik meteen waar deze over gaat.
Lees verder

Protocol moet patiëntenzorg bij endocriene therapie verbeteren
Voor vrouwen met adjuvante endocriene therapie tegen borstkanker is een farmaceutisch zorgprotocol ontwikkeld. Voor een succesvolle toepassing van deze richtlijn voor apothekers is nauwe samenwerking met andere zorgverleners essentieel. Van belang is dat gebruikers van endocriene therapie eenduidig worden voorgelicht en eventuele klachten adequaat worden opgevolgd.
Lees verder