donderdag 8 november 2018

Psychiatrie: ROM in de ggz: behandeluitkomsten met specifieke en generieke instrumenten bij patiënten met angststoo...

TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE
ROM in de ggz: behandeluitkomsten met specifieke en generieke instrumenten bij patiënten met angststoornissen; een cohortonderzoek
achtergrond Bij routine outcome monitoring (rom) wordt veelal gebruikgemaakt van generieke vragenlijsten. Dat kan het klinisch gebruik van de vragenlijsten in de weg staan en een onderschatting...
Lees verder

Naar een gepersonaliseerde kinder- en jeugdpsychiatrie met registratiegegevens uit de dagelijkse zorgpraktijk
achtergrond Onderzoek naar verschillen in beloop en behandeleffecten van psychiatrische stoornissen tussen subgroepen van patiënten kan aanwijzingen opleveren voor het verbeteren van de dagelijkse...
Lees verder

Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie bij therapieresistente depressie; voorstel voor een behandelprotocol
Lees verder

Visie op de mens, visie op verslaving: een meervoudige kijk op problematiek en herstel
achtergrond In de afgelopen decennia is de visie op verslaving sterk veranderd. Het momenteel vigerende model in de psychiatrische (neurobiologische) wetenschap is het hersenziektemodel. Dit model is...
Lees verder