De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

woensdag 28 november 2018

NTvG: Afbuigende lengtegroeicurve bij inflammatoire darmziekte

Afbuigende lengtegroeicurve bij inflammatoire darmziekte
ZiektegeschiedenisPatiënt, een 15-jarige jongen met een blanco voorgeschiedenis, werd vanwege het afbuigen van de lengtegroeicurve en het uitblijven van de puberteit door de huisarts...
Lees verder

Geen betere overleving met profylactisch pantoprazol
De gedachte is dat patiënten op de IC een grotere kans hebben op stressgerelateerde maagulcera en gastro-intestinale bloedingen. Of het profylactisch toedienen van protonpompremmers bij...
Lees verder

Geen antihypertensiva bij milde hypertensie
Over de exacte behandeldrempel van hypertensie bestaat wereldwijd nog geen consensus, zoals beschreven in de onlangs verschenen stand van zaken in het NTvG over antihypertensiva ( D2807)....
Lees verder

Investeer in gezondheid en onderwijs
Menselijk kapitaal kan worden gedefinieerd als de leeftijdsverwachting en het maximale opleidingsniveau van een gemiddelde burger. Dit kan worden beïnvloed door beleidsplannen. Neem...
Lees verder

Veranderde zorgbekostiging
Verzekerden zijn van 2013 tot en met 2016 gemiddeld 12% meer gaan betalen voor hun zorgverzekering. Hun jaarlijkse premie groeide van 2.184 euro naar 2.451 euro per jaar. De totale kosten...
Lees verder

Fietsongelukken met e-bike zijn dodelijker
Mensen die een ernstig fietsongeluk krijgen met een e-bike, lopen een groter risico om daaraan te overlijden dan mensen die met een gewone fiets verongelukken. Dat becijferden Livia de...
Lees verder