vrijdag 9 november 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beantwoording Kamervragen over loverboypraktijken in jeugdinstellingen
Antwoorden van minister De Jonge (VWS) op de vragen van de Kamerleden Kuiken (PvdA) en Van den Hul (PvdA) over loverboypraktijken in jeugdinstellingen.
Lees verder

Kamerbrief over Verslag Schriftelijk Overleg Nationaal Sportakkoord
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) over VSO Nationaal Sportakkoord.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over het nieuws dat Nederland genetische gegevens gaat delen met andere EU-landen
Uitstelbrief van minister Bruins (VWS) op de vragen van het Kamerlid Akerboom (PvdD) over het nieuws dat Nederland genetische gegevens gaat delen met andere EU-landen.
Lees verder

Kamerbrief over uitstel beantwoording aanvullende vragen naar aanleiding van gestuurde brieven en antwoorden over faillissement ziekenhuizen
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) laat de Tweede Kamer weten dat hij de aanvullende vragen van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) niet binnen de afgesproken termijn kan beantwoorden. De vaste commissie stelde vragen naar aanleiding van de door de minister...
Lees verder

Kamerbrief over stand van zaken uitvoering pakketmaatregelen per 1 januari 2019
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom een aantal aanpassingen in het basispakket van de zorgverzekering per 1 januari 2019. Het gaat om gesuperviseerde oefentherapie bij COPD; vitaminen, mineralen en paracetamol; en maximering van de...
Lees verder