De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

woensdag 28 november 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beantwoording Kamervragen over aanbesteding jeugdzorg in Noord-Holland Noord
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over de aanbesteding jeugdzorg in Noord-Holland Noord.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over evaluatie Jeugdwet en Programma Zorg voor de Jeugd
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van de evaluatie van de Jeugdwet en het Programma Zorg voor de Jeugd.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over pleegzorg door grootouders
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Rooijen (50PLUS) over pleegzorg door grootouders.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over uitspraken over vrouwenbesnijdenis
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van de Kamerleden Wilders, Agema, De Graaf en Markuszower (allen PVV) over de uitspraak van een prediker in een online cursus van de As Soenah moskee in Den Haag, te weten: 'Vrouwenbesnijdenis is niet verplicht maar wel aanbevolen'.
Lees verder

Kamerbrief over Toegankelijkheidsakte EU
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over het principeakkoord ten behoeve van een meer volwaardige deelname aan de samenleving voor mensen met een beperking. Het akkoord draagt bij aan betere toegankelijkheid in de hele Europese Unie van een aantal, voor het dagelijks leven...
Lees verder