vrijdag 2 november 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief over stand van zaken oorlogsgetroffenen en herinnering WOII
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over het beleid inzake oologsgetroffenen en over hoe de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend gehouden kan worden.
Lees verder

Kamerbrief over faillissement MC IJsselmeerziekenhuizen
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer naar aanleiding van het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen over de gesprekken om te komen tot een duurzaam behoud van basiszorg en acute zorg in Lelystad en omgeving.
Lees verder

Kamerbrief over uitstel beantwoording vragen faillissement MC Slotervaart Amsterdam
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) laat de Tweede Kamer weten dat hij de vragen van de Kamerleden Van Gerven (SP) en Ploumen (PvdA), naar aanleiding van het faillissement van het MC Slotervaart in Amsterdam, niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over nader onderzoek winstuitkering door zorgaanbieders
Aanbiedingsbrief van minister De Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer bij een afschrift van een brief aan de Eerste Kamer waarin de minister reageert op vragen over het onderzoek naar winstuitkering door zorgaanbieders. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de registratie van AED's
Antwoorden van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op de vragen van het Kamerlid Dik-Faber (CU) over de registratie van AED's.
Lees verder