De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

maandag 5 november 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief over Monitor zorgverzekeringen 2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de Monitor zorgverzekeringen 2018, over de ontwikkelingen van de zorgverzekeringsmarkt.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang privatisering Intravacc
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de privatisering van Intravacc.
Lees verder

Kamerbrief over Plan van Aanpak Programma Langer Thuis
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van (en het plan van aanpak bij) het programma Langer Thuis.
Lees verder

Kamerbrief over Verzoek om hulp voor aanschaf therapiehond
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over zijn reactie op de brief van mw. C. v. K. over een verzoek tot hulp bij de aanschaf van een therapiehond.
Lees verder

Kamerbrief over het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd
Minister De Jonge (VWS) biedt de Tweede Kamer de eerste voortgangsrapportage aan van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd.
Lees verder