De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

woensdag 7 november 2018

Nederlands Jeugd Instituut: Knelpunten in aansluiting onderwijs en jeugdhulp

Knelpunten in aansluiting onderwijs en jeugdhulp
Gemeenten zijn over het algemeen tevredener over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp dan samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Wel ervaren zij dezelfde knelpunten, ongeacht de mate van tevredenheid. Dat staat in het evaluatierapport Passend Onderwijs van het consortium Evaluatie Passend Onderwijs.
Lees verder

Jeugdautoriteit bemiddelt bij inkoop jeugdhulp
Een 'Jeugdautoriteit' gaat vanaf 2019 bemiddelen bij de inkoop van specialistische jeugdhulp en gemeenten aanspreken als de zorgcontinuïteit in het geding komt. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in zijn voortgangsrapportage over het actieprogramma Zorg voor de Jeugd.
Lees verder

Oproep integrale indicatiestelling
Het Nederlands Jeugdinstituut is op zoek naar professionals die ervaring hebben met integrale indicatiestelling of een vergelijkbaar initiatief.
Lees verder