Doorgaan naar hoofdcontent

Nederlands Jeugd Instituut: Inspectie tevreden over toepassing kindcheck in ggz

Inspectie tevreden over toepassing kindcheck in ggz
Ggz-instellingen passen de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de daarbij behorende kindcheck goed toe. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Lees verder

'Zet in op digitale opsporing van seksueel geweld'
Digitale opsporingsmogelijkheden moeten meer gebruikt worden in strafzaken wegens seksueel geweld tegen kinderen. Dat zegt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen in de dadermonitor die op 22 november is verschenen.
Lees verder

Onderwijs bieden aan zorgleerling wordt eenvoudiger
Een kind dat veel zorg nodig heeft, kan voortaan makkelijker onderwijs volgen. Het kabinet neemt maatregelen om onder andere de financiering van zorg en onderwijs te vereenvoudigen. Dat staat in een brief van de ministers Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Hugo de Jonge van VWS aan de Tweede Kamer.
Lees verder