De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

vrijdag 9 november 2018

Maatwerkafspraken ambulancezorg

ZORGKRANT
Maatwerkafspraken ambulancezorg
De bekostiging wordt flexibeler, zodat er regionaal meer maatwerkafspraken mogelijk zijn om de responstijden van de ambulances verder te verbeteren
Lees verder

Onderzoeksgroep UMCG krijgt subsidie voor onderzoek syndroom van Sjögren
Door dit onderzoek wordt beter inzicht verkregen in wat er aan de hand is met de speekselklieren van patiënten met het syndroom van Sjögren
Lees verder

Weinig inzicht in kwaliteit van zorg in wijkverpleging
Te weinig inzicht in de kwaliteit van de zorgaanbieders bij mensen die wijkverpleging nodig hebben
Lees verder

Meerjarencontracten in de zorg zijn toegenomen
Uit een inventarisatie van het RIVM blijkt dat in 2017 en 2018 het aantal meerjarencontracten in de zorg verder is toegenomen
Lees verder

Pilot waarin het verwijsproces naar de GGZ anders wordt ingericht
Een aantal huisartsen gaat via een speciaal loket verwijzen: het Regionaal Patiënt Plaatsingsbureau (RPB)
Lees verder

Bij astma/COPD worden combinatiepreparaten te snel ingezet
Volgens de geldende richtlijnen dienen patiënten hiermee pas te starten nadat ze eerder enkelvoudige inhalatiemiddelen hebben gebruikt
Lees verder

Kennisspel en informatieve app voor wijkverpleegkundigen ontwikkeld
Het lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg van hogeschool Windesheim ontwikkelde een kennisspel en informatieve app
Lees verder

Visie, vertrouwen en vaardigheden versnelling voor e-health
De snelheid waarmee de implementatie van e-health mogelijk is, wordt bepaald door verschillende factoren
Lees verder