De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

maandag 12 november 2018

Lees Zorgwijzer 79 / Lancering zorgwijzermagazine.be

Niet goed leesbaar? Klik hier om de online versie van deze nieuwsbrief te bekijken.

Zorgwijzer-website & Zorgwijzer 79

Ons tijdschrift Zorgwijzer heeft een digitaal jasje. Op www.zorgwijzermagazine.be bundelen we de artikels uit de actuele nummers. We leggen linken met video’s, publicaties, adviezen uit zorg en welzijn … In het archief blikken we terug op het verleden. Daarnaast voorzien we een luik met opinies en getuigenissen. Bovendien geven we interactie een prominente plaats.

Ook ons meest recente exemplaar kan je daar lezen, en dat is een themanummer over artsen. 


 Lees meer… 
 

Interview met Philippe Vandekerckhove

Het Rode Kruis-Vlaanderen is actief op uiteenlopende domeinen, waaronder de gezondheidszorg. Met gedelegeerd bestuurder Philippe Vandekerckhove praten we over onderzoek, QALY’s, communicatie, hr, vrijwilligers, migratie ...


 Lees meer… 
 

EHBP - Eerste Hulp Bij Psychische problemen

Op vraag van minister Jo Vandeurzen bestudeert een stuurgroep de mogelijkheden van een EHBP-opleiding. Het doel? Ervoor zorgen dat mensen iemand met psychische nood kunnen geruststellen, ondersteunen en doorverwijzen. 


 Lees meer… 
 

Nieuwe ziekenhuiswet verwacht tegen eind 2018

Dan is er eindelijk een wettelijk kader voor de ziekenhuisnetwerken die overal ontstaan. Al moeten er nog uitvoeringsbesluiten volgen. En ook Vlaanderen heeft via de erkenningsnormen nog een belangrijke vinger in de pap te brokken.


 Lees meer… 
 

Dubbelinterview met directeur en hoofdarts AZ Klina

​Dr. Joost Baert en dr. Christine Cuyt hechten veel belang aan transparantie, dialoog en een gestructureerd overleg met de artsen. Ook wat de netwerken betreft. 


 Lees meer… 
 

De oogkliniek als focused clinic

Een focused factory of focused clinic koppelt efficiëntie aan een sterke dienstverlening en een hoge kwaliteit van zorg. De oogkliniek van AZ Monica bestaat ondertussen 25 jaar. 


 Lees meer… 
 

Over de netwerken GGZ

Dr. Jeroen Decoster omarmt de vernieuwingsbeweging en pleit voor een betere afstemming van de zorg in de netwerken en een actievere rol daarin van de artsen. Ook de financiering van de psychiaters moet in de toekomst op een andere manier geregeld worden.


 Lees meer… 
 

elektronische Transmurale Communicatie en Samenwerking

Het Platform Functionele Binding Gent-­Deinze werkt aan een betere digitale gegevensuitwisseling tussen huisartsen, woonzorgcentra en ziekenhuizen. De continuïteit in kwaliteit van zorg voor de bewoner staat centraal. Binnenkort wordt eTCS uitgerold in 30 woonzorgcentra, vijf ziekenhuizen en bij een groot aantal huisartsen. 


 Lees meer… 
 

Prijs voor de Vlaamse en Brusselse huisarts

Dit jaar kende Domus Medica de Prijs voor de Vlaamse en Brusselse Huisarts toe aan de Brusselse huisartsen dr. Jo Butaye en dr. Annemie Deleenheer voor hun inspanningen voor een samenwerking tussen de Nederlandstalige en de Franstalige wachtdiensten in Brussel. 


 Lees meer… 
 

Jaarverslag 2017 federale ombudsdienst "Rechten van de patiënt"

Het aantal klachten stijgt jaar na jaar. Dat wijst niet per se op een lagere tevredenheid bij de mensen of op meer incidenten, maar veeleer op een betere bekendheid en toegankelijkheid van de federale ombudsdienst. Steeds meer mensen kennen de patiëntenrechten en weten welke mogelijkheden er zijn als zich een probleem voordoet.


 Lees meer… 
 

Wat als een ASO maar 48 uur per week zou werken?

Wat als jij het voor het zeggen had in de gezondheidszorg? Met die vraag moesten de laatstejaarsstudenten geneeskunde aan de slag. Sien De Corte en haar groep stelden de invoering van een 48-urige werkweek voor arts-specialisten in opleiding (ASO’s) voor.


 Lees meer… 
 

Op de agenda

> Studiedag 'Het ABC van de levenseindezorg in woonzorgcentra. Wat en hoe in de praktijk', 05/02, Leuven. 
color-facebook-48.png
color-twitter-48.png
color-linkedin-48.png
color-youtube-48.png
color-instagram-48.png

Zorgnet-Icuro groepeert en vertegenwoordigt zorgorganisaties uit de social profit in Vlaanderen, meer bepaald de algemene ziekenhuizen, residentiƫle en ambulante initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en voorzieningen uit de ouderenzorg.


Copyright © 2018 Zorgnet-Icuro.
Alle rechten voorbehouden.


www.zorgneticuro.be

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Uitschrijven.