De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

donderdag 1 november 2018

IGJ: Verscherpt toezicht Merakel opgeheven

Verscherpt toezicht Merakel opgeheven
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op Merakel opgeheven. De inspectie heeft weer vertrouwen in het functioneren van de besturing van Stichting Merakel.
Lees verder

Infectiepreventie in de verpleeghuiszorg verdient meer prioriteit
Infecties met resistente bacteriën vormen een grote bedreiging voor kwetsbare mensen, zoals de bewoners van verpleeghuizen. Daarom is het cruciaal dat verpleeghuizen de juiste maatregelen nemen. Maatregelen die zorgen voor een schone, veilige omgeving. Zo kunnen deze resistente bacteriën zich niet verspreiden en zo ontstaan er niet nog meer resistente bacteriën. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vraagt met een factsheet 'Infectiepreventie in de verpleeghuiszorg' extra aandacht voor dit belangrijke thema. De inspectie bezocht gericht instellingen voor dit thema. Bij 18 van de 19 instellingen bleek de infectiepreventie en het antibioticabeleid niet op orde. Bij deze instellingen heeft IGJ vervolgens maatregelen getroffen.
Lees verder

Inspecties lanceren website voor professionals over het delen van informatie
Vier rijksinspecties, samenwerkend in Toezicht Sociaal Domein (TSD), hebben een website ontwikkeld over de mogelijkheden voor professionals en bestuurders om informatie te delen. Het te laat of onvoldoende delen van informatie blijkt al jaren een belangrijke factor bij problemen en calamiteiten in het sociaal domein. Op 1 november 2018 lanceert minister De Jonge van VWS de website officieel, op de dag dat TSD het 15-jarig bestaan viert.
Lees verder