donderdag 8 november 2018

GGZ: Inlevingsproblemen van kinderen met autisme hebben invloed op hun taalbegrip

Inlevingsproblemen van kinderen met autisme hebben invloed op hun taalbegrip
Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben vaak ook moeite met taalbegrip. De inlevingsproblemen die zij vaak hebben beïnvloeden hun vaardigheden in taalbegrip. Dat blijkt uit onderzoek van Jessica Overweg, waarop zij 8 november zal promoveren.Kinderen met een autismespectrumstoornis hebben problemen in de sociale communicatie en interactie. Deze problemen komen waarschijnlijk deels doordat zij zich moeilijk kunnen inleven in wat iemand anders denkt, ziet, weet of voelt. Overweg...
Lees verder

'Geef slachtoffers van vroegkinderlijk trauma en emotionele verwaarlozing één integrale behandeling'
Marleen Wildschut onderzocht de problematiek van slachtoffers van vroegkinderlijk trauma en emotionele verwaarlozing en in welk behandelprogramma zij behandeld worden. Deze mensen kampen namelijk met een veelheid aan psychiatrische stoornissen: zowel trauma-gerelateerde stoornissen, dissociatieve stoornissen, als persoonlijkheidsstoornissen. Vandaag, 6 november, promoveert zij bij Amsterdam UMC.Geen behandeling die integraal helpt voor alle stoornissen tegelijk'Hoe help je iemand met een...
Lees verder

3000 kinderen op wachtlijst voor onderzoek Kinderbescherming: Inspecties zien ernstige risico's
Momenteel staan er circa 3000 kinderen op de wachtlijst voor onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Dat schrijven Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De bedie De inspecties willen dat de RvdK, naast het terugdringen van de wachttijden, nadrukkelijk de veiligheid van de kinderen die nu op de wachtlijst staan waarborgt.Kinderen die bescherming nodig hebben, moeten zo snel mogelijk hulp kunnen krijgen, zeggen de Inspecties. Daarom...
Lees verder

200 miljoen voor gemeenten om gaten in begroting Jeugd- en WMO-taken te dichten
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft 200 miljoen euro voor jeugd- en Wmo-taken uit het Fonds tekorten gemeenten 2018 verdeeld. Van de 88 gemeenten die een aanvraag deden, krijgen 77 gemeenten geld. Het geld gaat vooral naar middelgrote gemeenten als Eindhoven, Leeuwarden en Venlo. Toch is het niet genoeg om alle gaten te dichten. In totaal was bijna 500 miljoen aan compensatie aangevraagd.Sinds een aantal jaren zijn gemeenten voor jeugdzorg en andere zorgtaken. Die werden...
Lees verder

Veel gemeenten overwegen om minder snel professionele hulp voor jongeren in te schakelen
De jeugdzorg is dit jaar opnieuw duurder geworden voor gemeenten. Drie kwart geeft meer geld uit aan de jeugdzorg dan vorig jaar. Dat gaat ten koste van andere groepen die hulp nodig hebben. De helft van de gemeenten zegt bovendien nu al te weten dat ze volgend jaar nóg meer gaan uitgeven aan jeugdzorg. Daarom overwegen vier van de tien gemeenten minder jongeren te gaan helpen. Veel gemeenten denken daarbij aan het minder snel inschakelen van professionele hulpverleners voor jongeren met...
Lees verder

Extra en intensieve aandacht voor verwarde personen met agressief, ontwrichtend en gevaarlijk gedrag
Een aantal zorg- en veiligheidshuizen ontwikkelt een intensieve persoonsgerichte aanpak om in de regio personen met verward gedrag – de top X - beter in beeld te krijgen. Er zijn personen met een psychiatrische aandoening, die in verschillende mate agressief, ontwrichtend en gevaarlijk gedrag vertonen. Een specifieke groep lijkt verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de overlast en risicovolle situaties. Deze groep vraagt extra aandacht van alle partijen:...
Lees verder

Systeemgericht casemanagement bij jeugdbescherming veelbelovend
De systeemgerichte casemanagementaanpak voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in de regio Amsterdam lijkt goed te werken. Met deze aanpak wordt geprobeerd om kinderen en jongeren van wie de veiligheid in het geding is, beter te ondersteunen. Inge Busschers deed onderzoek naar deze aanpak bij gezinnen die worden begeleid vanuit jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ze promoveert op 21 november aan de Universiteit van Amsterdam.Veel kinderen en jongeren die worden blootgesteld aan...
Lees verder

Nieuwe techniek om veerkracht te meten
Medische diagnoses richten zich meestal op het oplossen van afzonderlijke problemen. Maar het oplossen van het ene probleem kan tot een ander probleem leiden en soms zelfs tot volledige instorting. Wetenschappers van Wageningen University & Research en Radboudumc hebben nu een manier gevonden om de veerkracht van mensen en dieren te beoordelen aan de hand van gegevens uit draagbare elektronica.Dynamische indicatoren van veerkrachtIn leven blijven vereist veerkracht - dat is het vermogen om...
Lees verder

Urenlang in een stresshouding aan tafel zitten bij jeugdzorginstelling
Kwetsbare kinderen die door de rechter zijn geplaatst bij jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep, worden onderworpen aan een strafmaatregel die in strijd is met de wet, meldt de Gelderlander. Zij moeten van hun begeleiders urenlang in een stresshouding in totale stilte aan tafel zitten. De instelling zegt de praktijk te willen beëindigen. Dit blijkt uit gesprekken van deze krant met ouders van kinderen die bij deze jeugdzorginstelling wonen. Zij willen niet met hun eigen naam in...
Lees verder