Doorgaan naar hoofdcontent

Geef kort uw mening over de koers van de uw beroepsvereniging

Geef kort uw mening over de koers van de uw beroepsvereniging
De KNMT vind het belangrijk dat tandartsen in 'the lead' zijn en blijven als het gaat om de tandheelkundige beroepsuitoefening en de zorg aan patiënten. Het bestuur wil graag horen wat voor u belangrijk is en heeft u gemaild met een korte webenquête.
Lees verder

Oproep: KNMT zoekt leden voor klankbordgroep Cao Ziekenhuizen
We zoeken een lid voor de cao-klankbordgroep voor de Cao Ziekenhuizen. In december start FBZ met de voorbereidingen voor de nieuwe cao's omdat de huidige eind maart aflopen. Wilt u, als tandarts vallend onder de Cao Ziekenhuizen, meedenken tijdens het cao-proces en invloed uitoefenen op de cao-onderhandelingen? Als vereniging stellen we uw betrokkenheid zeer op prijs!
Lees verder

De Mond Niet Vergeten: schrijf u in voor de nieuwsbrief
Met het project 'De mond niet vergeten!' wil de gelijknamige stichting – met als deelnemers V&VN, KNMT, NVM-mondhygiënisten, ONT en ANT – zorgen voor een adequate mondzorg voor alle thuiswonende, kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen. Dat gebeurt onder meer door scholing en begeleiding van thuisorganisaties en huisartsenpraktijken, via voorlichtings- en scholingsmaterialen en het...
Lees verder