De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

donderdag 29 november 2018

Film over palliatieve zorg: Ik blijf een poosje bij je zitten

Film over palliatieve zorg: Ik blijf een poosje bij je zitten
De film 'Ik blijf een poosje bij je zitten'  gaat over palliatieve zorg, geboden vanuit een PaTz-groep. Het is een best practice van interdisciplinaire palliatieve en terminale zorg...
Lees verder

De omvang en gevolgen van riskant alcoholgebruik
Hoewel de Nederlandse richtlijn van de Gezondheidsraad luidt: 'Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag' is alcoholgebruik onder volwassenen algemeen...
Lees verder

Flitspresentatoren gezocht over afstemming zorgwetten
De Guus Schrijvers Academie zoekt 'flitspresentator' in tien minuten een aspect rond de toegankelijkheid van de langdurige zorg willen bespreken. Het bericht Flitspresentatoren gezocht over...
Lees verder

Inspectie ziet toe op juiste inzet e-health
De Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) vindt dat e-health een positieve ontwikkeling is. Immers, e-health biedt mogelijkheden om de zorg te ondersteunen en te verbeteren. Bij dit uitgangspunt volgt...
Lees verder

Regiegroep geeft bestuurlijke steun aan schrappende zorgverleners
Zorgverleners die in schrapsessies kijken welke overbodige regels geschrapt kunnen worden, krijgen steun van een regiegroep die onlangs in het bijzijn van minister Bruins (Medische Zorg) in het...
Lees verder

Financiele prikkels in de zorg leiden tot kostenbesparing
De hoge zorgkosten in ons land vormen een groot punt van zorg. Kunnen financiële prikkels de zorgkosten omlaag brengen? Arthur Hayen promoveert daar eind november 2018 op. Hij heeft in zijn onderzoek...
Lees verder

Doe ook mee met de e-healthweek 2019
Met digitale ondersteuning in de zorg, ofwel e-health krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. Denk aan beeldbellen met een zorgverlener, het digitale dossier,...
Lees verder

Proeftuinen toonden lef maar beweging staat nog in kinderschoenen
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beschrijft en analyseert de ontwikkelingen in negen regionale proeftuinen die werken aan zo'n toekomstbestendig zorgsysteem in het lijvige...
Lees verder

Informatieberaad zet vaart achter digitalisering zorg
Het Informatieberaad Zorg zet zich in voor een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Daartoe heeft ze vier 'outcomedoelen' vastgesteld, namelijk: medicatieveiligheid, een persoonlijke...
Lees verder

Juiste Zorg op de Juiste Plek: het moet in de regio gebeuren
Het functioneren van mensen dient centraal te staan, aldus de kernboodschap van De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Via regiobijeenkomsten wil VWS de beweging verbreden en versterken. De aftrap was in...
Lees verder