donderdag 11 oktober 2018

Verenso Nieuws 11 oktober 2018 | Relaties

Bekijk de online versie

In deze editie van de nieuwsbrief:


Registratie aan de bron voor specialisten ouderengeneeskunde


Eenduidige en eenmalige registratie aan de bron, voor meervoudig gebruik
Het goed registreren van gegevens wordt steeds belangrijker in de zorg, ook in de ouderengeneeskunde. Voor specialisten ouderengeneeskunde is het essentieel om te beschikken over actuele en adequate informatie om continuïteit en kwaliteit van zorg te kunnen bieden aan de patiënt. Verenso werkt hieraan in het programma 'Registratie & Spiegelinformatie'. 

Lees meer


Nieuwe richtlijn Lage Luchtweginfecties

 

Op 4 oktober heeft Verenso de nieuwe richtlijn Lage Luchtweginfecties gepubliceerd. Deze richtlijn draagt bij aan het beheersen van antibioticaresistentie en is belangrijk voor het dagelijks handelen van de specialist ouderengeneeskunde.

Door verkeerd en teveel gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriën resistent tegen de werking ervan. Het risico daarvan is dat ziektes, zoals lage luchtweginfecties, moeilijker of niet meer behandeld kunnen worden. Het voorkomen van lage luchtweginfecties en verantwoord antibioticagebruik dragen bij aan het beperken van antibioticaresistentie.

Lees meer


Nieuwe editie Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde

 

Themanummer Avond-, nacht- en weekenddiensten
In deze editie kan de lezer een kijkje in de keuken nemen in de avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW-diensten) van specialisten ouderengeneeskunde. Vinden specialisten ouderengeneeskunde de diensten zwaar? Ja, blijkt uit een gehouden enquête. Is deze gedeelde smart voldoende om er halve smart van te maken? Misschien niet, maar men kan vast leren van elkaars ervaringen en van de aangedragen verbeterpunten.

Lees het tijdschrift

Verenso vraagt samen met KNMG duidelijkheid aan de Tweede Kamer over het Besluit Zorg en Dwang


Op 20 september dienden leden van de Tweede Kamer hun schriftelijke vragen in bij de minister over het Besluit Zorg en Dwang, dat nadere regels biedt over de Wet Zorg en Dwang. In week daarvoor heeft Verenso een analyse van het Besluit gedaan en daarbij gekeken naar de uitvoerbaarheid voor specialisten ouderengeneeskunde.

Lees meer

Nanda Hauet nieuwe directeur Verenso

 

Op 15 september is Nanda Hauet begonnen als nieuwe directeur van Verenso. Samen met het bestuur en de leden zal zij richting geven aan de koers van de vereniging en aan de invulling van de nieuwe missie en visie.

Lees meer

Nienke Nieuwenhuizen op bezoek bij minister Hugo de Jonge

 

Opkomen voor de belangen van de specialist ouderengeneeskunde, dat was het doel van het bezoek van voorzitter Nienke Nieuwenhuizen aan minister Hugo de Jonge. Op vrijdag 7 september reisde zij samen met kersverse directeur Nanda Hauet af richting Den Haag.

Tijdens deze bespreking zijn belangrijke afspraken gemaakt. Zo heeft de minister nu beter in beeld wat Verenso is, komen er reguliere overleggen met het ministerie van VWS en heeft hij toegezegd om in de communicatie meer aandacht te geven aan het specialisme ouderengeneeskunde. 

Lees meer

Klimaatbeheersing


Voorzitter Nienke Nieuwenhuizen in Medisch Contact
Het is warm deze zomer. Heel warm. Hoewel de droogte ook een reëel probleem is, is het voor de kwetsbare ouderen vooral de warmte die de aandacht vraagt. Toch blijft het dit jaar opvallend stil rond de hitte. Alleen de ouderenbonden klagen over de aandacht die het RIVM en het Rode Kruis besteden aan de warmte en de risico's. Ze vinden het maar betuttelend. Maar zijn we ons in ons kikkerlandje wel voldoende bewust van de risico's van hitte?

Lees meer

Kamerbrief euthanasie bij wilsonbekwame patiënten

 

De Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) zijn twee verschillende wetten met verschillende contexten. Dat benadrukt de minister in een Kamerbrief richting de Eerste Kamer.

Binnen de Wzd kan onvrijwillige zorg worden gebruikt als uiterst middel. Dwang toepassen bij euthanasie is pertinent niet in overeenstemming met een verantwoorde uitvoeringspraktijk. De minister zal in gesprek gaan met de Regionale toetsingscommissies, de KNMG en andere betrokken partijen om te bekijken wat medisch zorgvuldige uitvoering in deze situatie inhoudt.

Lees meer


11 oktober 2018

De Verenso agenda betreft Verenso congressen of congressen waar Verenso een workshop verzorgt. Klik op de datum voor meer informatie.

9 november
Startersdag

17 november
Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg

18 november
Bacteriën in beeld; wat als antibiotica niet niet meer werken?

29 november
Najaarscongres 'Oud en benauwd'


Nascholing

Op de website van GAIA treft u een overzicht aan van alle beschikbare nascholingen voor specialisten ouderengeneeskunde.

Vacatures

Klik hier voor de laatst aangeboden vacatures.

Twitter
Facebook
Verenso.nl
Bezoekadres
Gebouw 't Hart - Orteliuslaan 750 - 3528 BB Utrecht

Postadres
Postbus 20069 - 3502 LB Utrecht

T: (030) 227 19 10 | W: verenso.nl | E: [email protected]
Copyright © 2018 Verenso, All rights reserved.

Afmelden Verenso Nieuwsbrief