De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

woensdag 24 oktober 2018

Nursing: Overgangsregeling inservice opgeleiden voorlopig uitgesteld

NURSING
Overgangsregeling inservice opgeleiden voorlopig uitgesteld
Wanneer wordt dan duidelijk welke verpleegkundige vervolgopleidingen in aanmerking komen voor gelijkstelling aan hbo-niveau?
Lees verder

Cordaan stopt met zelfsturende teams
Dit is besloten in overleg met verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk.
Lees verder

'Om te praten over de dood heb je lef nodig'
'Praten over de dood is eng en misschien denken verpleegkundigen ook wel dat de arts dat beter kan doen. Maar om te praten over de dood heb je niet zozeer speciale kennis nodig. Het gaat vooral om lef, en het vermogen om te luisteren.' Dat zegt Margot Verkuylen, medisch directeur van hospice de Duinsche Hoeve in Rosmalen en specialist ouderengeneeskunde en palliatieve zorg.
Lees verder

'Nou, geef mij maar een spuitje'
'Van mij hoeft het niet meer', is een veel gehoorde uitspraak van oudere patiënten. Maar gaat het dan om zingeving, eenzaamheid of is het echt een suïcidale uiting? Volgens de-escalatietrainer Barbara Stringer moet je het gewoon bespreekbaar maken.
Lees verder

Euthanasie bij dementie toch mogelijk
Artsen mogen, als ze dat zorgvuldig aanpakken, toch euthanasie verlenen aan wilsonbekwame patiënten. Daarbij mogen ze ook slaapmiddel gebruiken.
Lees verder

Herziene richtlijn spiritualiteit in de palliatieve fase beschikbaar
De richtlijn geeft handvatten bij het praten met patiënten en hun naasten op het gebied van zingeving en spiritualiteit.
Lees verder

'Verpleegkundige weet te weinig over ouderenzorg'
Een grote groep verpleegkundigen heeft te weinig kennis over de zorg voor kwetsbare ouderen.
Lees verder