De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

woensdag 24 oktober 2018

NTvG: Carpaletunnelsyndroom, een klinische diagnose

Carpaletunnelsyndroom, een klinische diagnose
Deze casus gaat over een patiënte met een carpaletunnelsyndroom (CTS). Het klinisch beeld lijkt typisch voor CTS, maar de initiële behandeling is onvoldoende effectief. De diagnose en het...
Lees verder

Zwangerschap en levercirrose: risicovolle combinatie
ZiektegeschiedenisPatiënte, een 29-jarige vrouw, kwam op de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten voor controle van haar auto-immune hepatitis. Onder behandeling met azathioprine was de...
Lees verder

Algemene Verordening Gegevensbescherming
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht is in alle EU-lidstaten, regelt voor alle EU-burgers hoe met hun persoonsgegevens moet worden omgegaan. Bij...
Lees verder

Een niet-genezend ulcus tussen de tenen
CasusDe huisarts verwees een 60-jarige Kaukasische man naar de dermatoloog vanwege een niet-genezend ulcus tussen de 4e en 5e teen van de rechter voet. Het ulcus bestond al enkele maanden...
Lees verder

Wie werkt het hardst?
Daniël Hassel en zijn collega's van het NIVEL lieten huisartsen een week lang hun bezigheden registreren door ze elke 3 uur een sms-berichtje te sturen waarop ze moesten antwoorden wat ze...
Lees verder

Niet beter af met een aspirientje per dag
Uit eerdere trials bleek dat aspirine effectief is als secundaire preventie voor cardiovasculaire events bij patiënten met coronairlijden of een herseninfarct in de voorgeschiedenis. McNeil...
Lees verder