donderdag 11 oktober 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de kosten voor bijzondere tandheelkunde vaak niet vergoed worden door de zorgverzekeraar
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het bericht dat de kosten voor bijzondere tandheelkunde vaak niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.
Lees verder

Uitstelbrief op kamervragen over gebrek aan handhaving door de NVWA
Uitstelbrief van minister Bruins Medische Zorg en Sport over Kamervragen over gebrek aan handhaving door de NVWA.
Lees verder

Aanbiedingsbrief Monitor Bevolkingsonderzoek Darmkanker 2017
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) biedt de Tweede Kamer de Monitor Bevolkingsonderzoek Darmkanker 2017 aan.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de wenselijkheid van initiatieven als het 'Kindergasthuis de Boeg'
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen van de leden Bergkamp (D66) en Slootweg (CDA) over de wenselijkheid van initiatieven als het 'Kindergasthuis de Boeg'.
Lees verder

Kamerbrief over Kabinetsreactie op rapport van Taskforce 'De juiste zorg op de juiste plek'
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de Kabinetsreactie op het rapport van de Taskforce 'De juiste zorg op de juiste plek'.
Lees verder