Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beantwoording Kamervragen over het gestegen aantal zelfmoorden van jongeren die Jeugdhulp krijgen
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over het gestegen aantal zelfmoorden van jongeren die Jeugdhulp krijgen.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op deelrapport 'Veehouderij Gezondheid Omwonenden'
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt een reactie op het deelrapport 'Longontsteking in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen; actualisering van gegevens uit huisartsenpraktijken 2014-2016' naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over een levensgevaarlijk chloormiddel dat nog steeds te koop is
Uitstelbrief van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op de vragen van de Kamerleden Lodders (VVD) en Rutte Arno (VVD) over een levensgevaarlijk chloormiddel dat nog steeds te koop is.
Lees verder

Kamerbrief over verslag schriftelijk overleg (VSO) Ontwerpbesluit Gezondheidswet en Jeugdwet
Minister De Jonge (VWS) biedt de Tweede Kamer zijn reactie aan op het verslag van een schriftelijk overleg (VSO) over het Ontwerpbesluit tot wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg. Beide wetten worden gewijzigd om een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie...
Lees verder

Inbreng fracties en reactie minister VWS verslag schriftelijk overleg (VSO) Ontwerpbesluit Gezondheidswet en Jeugdwet
Inbreng van de Tweede-Kamerfracties en de reactie van minister De Jonge (VWS) hierop met betrekking tot het Ontwerpbesluit tot wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg. Beide wetten worden gewijzigd om een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving...
Lees verder