woensdag 10 oktober 2018

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beantwoording Kamervragen over informatiereizen in de zorg
Minister De Jonge(VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over informatiereizen in de zorg.
Lees verder

Kamerbrief over uitstel beantwoording Kamervragen 2 zwaargewonde kinderen na val onveilig speeltoestel
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) laat de Tweede Kamer weten dat de schriftelijke vragen van het Kamerlid Lodders (VVD) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord. De vragen gaan over een val van een onveilig speeltoestel, waarbij twee kinderen zwaargewond raakten.
Lees verder

Kamerbrief over uitstel beantwoording vragen over bericht mogelijk verlies huisartsenpost Delfzijl
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) laat de Tweede Kamer weten dat hij de schriftelijke vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over het bericht 'Verliest Delfzijl na ziekenhuis ook huisartsenpost? Stemming onder huisartsen...
Lees verder

Kamerbrief over excuusbrief GGZ-kliniek Altrecht aan nabestaanden na zelfdoding patiënte
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer naar aanleiding van berichtgeving over een excuusbrief van de kliniek voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Altrecht aan nabestaanden van een patiënte, en over de resultaten van...
Lees verder

Kamerbrief over monitoring gespecialiseerde ggz-instellingen 2017
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de monitoring van 5 zeer gespecialiseerde instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) door de Nederlandse Zorgautoriteit. De monitor richt zich op de overgang naar prestatiebekostiging bij deze instellingen.
Lees verder