De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

woensdag 24 oktober 2018

Niet praten over ouderen, maar met ouderen

Niet praten over ouderen, maar met ouderen
Met de vergrijzing komt er steeds meer aandacht voor de zorg voor ouderen. Met het risico dat er over hun hoofden heen wordt gesproken en beslist. Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen, luidt...
Lees verder

Campagne Ik Check Oud: jongeren inspireren voor ouderenzorg
Om zoveel mogelijk jongeren een goed beeld te geven van hoe mooi, leuk en uitdagend het is om met ouderen te zijn/te werken heeft PGGM&CO de campagne Ik Check Oud opgezet. Veel studenten en...
Lees verder

Lastige zoektocht naar een eerstelijnsbed
Met het bieden van kortdurend, op herstel gericht verblijf levert het eerstelijnsverblijf een belangrijke bijdrage aan het langer thuis wonen van ouderen. Het is bedoeld voor opvang van senioren als...
Lees verder

Subsidieoproep Actieonderzoek Innovatieve Zorg
ZonMw doet een subsidieoproep voor het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg. In dit programma wordt via onderzoek naar oplossingen gezocht voor problemen in de organisatie van zorg. Specifiek...
Lees verder

Paramedische vereniging in het Gooi: bundeling van kennis en krachten
Complexe verandervraagstukken rond zorg en gezondheid kunnen niet door een partij alleen worden opgelost. Samenwerking is het antwoord, aanspreekbaarheid een voorwaarde. Een bijzondere samenwerking...
Lees verder

Huisartsen en poh-ggz zien meer psychische en sociale problemen
Het percentage volwassen patiënten dat contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk voor psychische en sociale problemen is over de jaren 2011-2017 toegenomen van 12% naar 18%. Ook het percentage...
Lees verder

Eerder en meer samen optrekken bij zorginnovaties
Bij de ontwikkeling van medische technologie moeten professionals, patiënten, zorgverzekeraars, industrie en overheid eerder, beter en meer samen optrekken. Alleen dan kunnen innovaties in de zorg...
Lees verder

Zorg in 2031: huisarts als spelverdeler?
Hoe ziet de zorg er in 2031 uit? Veel minder ziekenhuizen? Hebben we gespecialiseerde huisartsen die naar elkaar verwijzen? Is e-health dan een volwaardig onderdeel van de zorg? Vragen die aan bod...
Lees verder

Valpreventie voor ouderen: leg de focus op bewegen
In Nederland belandt gemiddeld elke vijf minuten (!) een oudere op de spoedeisende hulp vanwege een val. Valpreventie is daarom enorm belangrijk en veel zorgverleners zetten daarop in. Mirjam...
Lees verder

BDO wijst op dreigend zorginfarct
Nederlandse algemene ziekenhuizen scoorden in 2017 gemiddeld een 7,2 voor hun financiële gezondheid. Dat lijkt een geruststellend beeld, maar onderliggende financiële meerjarentrends vertellen een...
Lees verder