woensdag 10 oktober 2018

Nederlands Jeugd Instituut: Slob maakt oprichten school makkelijker

Slob maakt oprichten school makkelijker
Ouders kunnen volgend jaar gemakkelijker een basis- of middelbare school oprichten. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Arie Slob om het aanbod van scholen beter te laten aansluiten op de wensen van ouders en leerlingen.
Lees verder

'Praat over idealen met radicaliserende jongere'
Luister naar radicale ideeën van jongeren, ook als die op gespannen voet staan met de democratische rechtsstaat. Dan is het mogelijk om die ideeën af te zwakken of tegen te spreken. Dat adviseert Elga Sikkens op grond van het onderzoek waarop zij op 10 oktober promoveerde aan de Universiteit Utrecht.
Lees verder

Reflectietool integrale zorg voor kind en gezin
Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende hulpverleners en organisaties. Voor hen ontwikkelden Vilans en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de reflectietool Integrale zorg voor kind en gezin. De tool is een hulpmiddel voor professionals om de zorg zo goed mogelijk te organiseren rond de behoeften van kind en gezin.
Lees verder