donderdag 11 oktober 2018

InEen - nieuwsbrief 11 oktober 2018

InEen - nieuwsbrief 11 oktober 2018
Kunt u deze mail niet goed lezen?
Bekijk de pagina in uw browser.
2a594101-3cdd-46c3-9017-6f320ceeb706.png
U ontvangt de Nieuwsbrief van InEen omdat u zich daarvoor heeft aangemeld. Wilt u de Nieuwsbrief blijven ontvangen, dan hoeft u niets te doen. Onderaan deze nieuwsbrief kunt u zich eventueel afmelden. Lees meer over het privacybeleid van InEen.

INEEN NIEUWS
 
32bdb00a-c6c2-4b8f-8733-9e97ba77a22e.png      

Kijk vooral ook naar óvermorgen
De InEen-Tweedaagse stond dit jaar in het teken van de ‘organisatie van de toekomst’. Ruim 180 leden van InEen trokken zich terug op de Veluwe en bogen zich over actuele vraagstukken als goed werkgeverschap, de huidige arbeidsmarktproblemen, de gevolgen voor de kwaliteit van zorg, en meer. Prominente sprekers gaven hun visie. Lees verder...

32bdb00a-c6c2-4b8f-8733-9e97ba77a22e.png      

Maand van de Informatiebeveiliging
Campagne Teken voor ZEKER
Zorginstellingen hebben te maken met een voortdurende stroom van privacygevoelige gegevens die zij verwerken en bewaren. Zonder deze gegevens wordt het verlenen van goede en veilige zorg een stuk moeilijker. Alleen daarom al is informatiebeveiliging urgent. Omdat medewerkers daarbij een cruciale rol spelen, heeft InEen zich dit jaar aangesloten bij de campagne Teken voor ZEKER die medewerkers bewust maakt van hun verantwoordelijkheid bij het omgaan met gevoelige informatie. Lees verder...

32bdb00a-c6c2-4b8f-8733-9e97ba77a22e.png      

Thuiswonende kwetsbare ouderen
Zorg en sociaal domein bundelen krachten
De zorg voor kwetsbare ouderen vraagt bij uitstek om een domeinoverstijgende aanpak. Daarom hebben dertien (koepel)organisaties uit het sociale en het zorgdomein samen de handschoen opgepakt. Sinds 2016 werken zij intensief aan tools en handvatten voor een persoonsgericht, proactief en samenhangend (zorg)aanbod voor thuiswondende kwetsbare ouderen. In een recent verschenen nieuwsbericht geven zij de stand van zaken. Lees verder...


VERDIEPING EN ACHTERGROND

     

ELZHA KIEST VOOR DE LEEFSTIJLCOACH
Vanaf 2019 zijn de nieuwe beleidsregels voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) van kracht. Zorgverzekeraars kunnen deze prestatie in de komende contractonderhandelingen inkopen als onderdeel van het basispakket. De meeste zorgverzekeraars hebben hun inkoopdocumenten inmiddels gepubliceerd. In veel daarvan zijn zorggroepen de zorgpartner. Lees verder...

     

KWALITEIT IS AFHANKELIJK VAN DE CONTEXT EN BEPAAL JE SAMEN
De maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot persoonsgerichte zorg, veranderen ook het denken over kwaliteit in de zorg. Het huidige kwaliteitsbeleid, dat zwaar leunt op protocollen en meten, sluit steeds minder aan bij wat zorgverleners en patienten belangrijk vinden, namelijk zorg op maat. Daarom werkt InEen aan bouwstenen waarmee eerstelijns zorgorganisaties een nieuw kwaliteitsbeleid kunnen vormgeven, dat past bij deze tijd. Lees verder...

     

MEER WERKPLEZIER MET ONDERSTEUNENDE ZELFZORG
Vanaf 2019 maakt ondersteunde zelfzorg deel uit van de reguliere inkoopafspraken met zorgverzekeraars. Een spannende verandering. Zelfzorg Ondersteund! (ZO!) zet hiermee een belangrijke stap in de overdracht van taken naar de reguliere partijen, zoals zorgaanbieders (waaronder InEen), patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. De afgelopen jaren is tweederde van de zorggroepen met ondersteuning van ZO! aan de slag gegaan met ondersteunde zelfzorg. Lees verder...


KORT NIEUWS EN ACTUALITEITEN

     

Benchmark Huisartsenposten 2017
Meer urgente zorgvragen op huisartsenposten
Het aantal urgente zorgvragen bij huisartsenposten in Nederland is in 2017 gestegen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Benchmark Huisartsenposten van InEen. Hoewel het aantal consulten en visites licht daalde, steeg ook het aantal uren dat huisartsen gemiddeld per jaar besteden aan avond-, nacht- en weekenddiensten. Het totaal aantal gedeclareerde contacten van de huisartsenposten is afgelopen jaar licht gedaald. Lees verder...

         
MERCATORLAAN 1200 / 3528 BL UTRECHT 
POSTBUS 2672 / 3500 GR  UTRECHT


Volg ons ook op twitter
085 130 25 00
ineen.nl / [email protected]


Nieuwsberichten kunt u mailen naar [email protected]
Copyright © 2018 InEen, All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van InEen.