donderdag 11 oktober 2018

GGZ: Contacten van mensen met verward gedrag met de huisartsenpost bleef afgelopen jaren gelijk

Contacten van mensen met verward gedrag met de huisartsenpost bleef afgelopen jaren gelijk
Tussen 2015 en 2017 bleef het aantal contacten met de huisartsenpost voor mensen met vreemd of suïcidaal gedrag vrijwel gelijk. Dit blijkt uit cijfers van Nivel Zorgregistraties eerste lijn.In 2017 kregen patiënten met vreemd of suïcidaal gedrag die contact opnamen met de huisartsenpost, meestal een telefonisch advies (57%). De diagnose die volgde werd vaak uitgedrukt in een algemene code voor psychische klachten. Veel van deze patiënten hebben vaker contact met de huisartsenpost. Van de mensen...
Lees verder

Terugkeer naar werk. Werken de instanties wel mee?
 Willem GotinkWerk is een essentieel onderdeel van het bestaan. Werk bevordert sociale contacten, genereert zingeving en dagbesteding, zorgt voor inkomen. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor mensen met psychische problemen. Binnen de GGZ begint dat besef de laatste decennia vaste voet aan de grond te krijgen. De aandacht voor werk als onderdeel van therapie neemt dan ook toe. Overheidsinstanties zijn er mee bezig, getuige een campagne als 'collega's met karakter'. De publieke opinie...
Lees verder

Stepped care zorgt bij depressie voor meer gezondheidswinst en lagere zorgkosten
'Stepped care kosteneffectief bij depressie'9 oktober 2018Passende zorg, zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig is, levert meer gezondheidswinst op voor mensen met een depressie dan traditionele zorg. In veel gevallen is deze zogenaamde stepped care nog goedkoper ook. Dat blijkt uit een modelleringsstudie naar de kosteneffectiviteit van stepped care, schrijft het Trimbos-instituut.De onderzoeksresultaten ondersteunen de Nederlandse richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van...
Lees verder

CBR doet onderzoek naar autorijden met ADHD of ADD (deelnemers gezocht!)
In de maand oktober voeren het CBR en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat drie onderzoeken uit.De onderzoeken gaan over autorijden met ADHD/ADD, epilepsie of diabetes; ze zijn bedoeld om in kaart te brengen wat de ervaringen zijn van autorijden met deze aandoeningen. Met de uitkomsten willen het CBR haar dienstverlening verbeteren, en mensen beter informeren en adviseren. Zodat zij zelf de juiste keuzes kunnen maken.Heb jij ADHD, ADD, epilepsie of diabetes? Dan nodigt het CBR je uit...
Lees verder

Aantal contacten van mensen met verward gedrag met de huisartsenpost bleef afgelopen jaren gelijk
Tussen 2015 en 2017 bleef het aantal contacten met de huisartsenpost voor mensen met vreemd of suïcidaal gedrag vrijwel gelijk. Dit blijkt uit cijfers van Nivel Zorgregistraties eerste lijn.In 2017 kregen patiënten met vreemd of suïcidaal gedrag die contact opnamen met de huisartsenpost, meestal een telefonisch advies (57%). De diagnose die volgde werd vaak uitgedrukt in een algemene code voor psychische klachten. Veel van deze patiënten hebben vaker contact met de huisartsenpost. Van de mensen...
Lees verder

Ook Nederlandse GGZ gaat zich inspannen voor duurzamer beleid
Voorzitter Jacobine Geel heeft gisteren namens GGZ Nederland de Green Deal Zorg getekend. Met het ondertekenen van de Green Deal levert ook de ggz-sector haar bijdrage om de zorg in Nederland duurzamer te maken. Zorgorganisaties, overheid en bedrijfsleven streven gezamenlijk naar het terugdringen van CO2, zuiniger gebruik van grondstoffen, schoner water en een gezonde leefomgeving. Voorzitter Jacobine Geel: "Door ons in te spannen voor een verduurzaming van de zorg dragen we bij aan een...
Lees verder

Verminderen van separaties zou onveiligheid in GGZ kunnen terugdringen
Hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg voelen zich steeds vaker onveilig. Meerdere keren werden medewerkers op gesloten afdelingen aangevallen door psychotische patiënten. Het terugdringen van isoleercellen zou een oplossing kunnen bieden, meldt EenVandaag.Het personeel in de ggz trok recent aan de bel bij dagblad Trouw. De krant berichtte dat hulpverleners op gesloten afdelingen meer en meer gebukt gaan onder agressie en geweld. Toch zijn er geen cijfers bekend van de toename van...
Lees verder

Acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit blijft belangrijk: Coming Out dag
Vandaag is het Coming Out dag. Gemeenten en het ministerie van OCW hangen de regenboogvlag uit om de acceptatie van seksuele- en gender diversiteit te vieren. RegenboogvlagDe regenboogvlag symboliseert dat iedereen uniek is en erbij hoort. Met het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out dag geven gemeenten een boodschap af aan burgers, werknemers, scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties om open te staan voor diversiteit.Acceptatie blijft nodigIedereen mag zijn wie die wil...
Lees verder

Volgend jaar meer kans op vergoeding mindfulness bij burn-out
Mindfulness zweverig? Niet volgens de zorgverzekeraars. Vanaf 1 januari vergoedt VGZ mindfulness-trainingen in het aanvullende pakket en worden huisartsen door onder andere informatiebijeenkomsten gestimuleerd vaker mindfulness voor te schrijven, meldt het AD.VGZ telt 2,1 miljoen verzekerden, waarvan meer dan driekwart een aanvullende verzekering heeft, en is daarmee de tweede zorgverzekeraar van het land. Vijf jaar geleden nam de verzekeraar bij beginnende...
Lees verder