De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

dinsdag 23 oktober 2018

GGZ: Consultatiebureau voor ouderen heeft wel invloed op zorgbehoefte, maar niet op gezondheid

Consultatiebureau voor ouderen heeft wel invloed op zorgbehoefte, maar niet op gezondheid
Kan een Consultatiebureau voor ouderen er voor zorgen dat (kwetsbare) ouderen zo gezond mogelijk oud worden? Nee, zo blijkt uit onderzoek van het UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Windesheim en Leyden Academy on Vitality and Ageing. De onderzoekers publiceren hun resultaten vorige week in het Journal of Aging and Health.Roken, overgewicht, weinig bewegen en alcohol gebruik, allemaal factoren die niet bevorderlijk zijn voor de gezondheid. Iemand van middelbare leeftijd heeft vaak nog...
Lees verder

Handreikingen om suïcide te voorkomen
Het is geen gemakkelijk thema, suïcide. Maar daardoor zeker niet onbelangrijk. Het onderwerp staat bol staat van misvattingen ('als iemand echt wil, doet-ie het toch wel', 'mensen die er mee dreigen, doen het niet' en 'als je er naar vraagt, breng je mensen op ideeën'). Er over praten vinden veel mensen doodeng. Onder hen ook hulpverleners. Misschien is dat wel, realiseren we ons bij de release van dit...
Lees verder

Mens, durf te lijden
Het GGZ-landschap kent vele gedaanten en stromingen. En zit vol vreemde paradoxen. Neem de lang bestaande ambulantisering en beddenafbouw - hoe kan het dat nog altijd 60% van het GGZ-budget wordt besteed aan intramurale zorg en beschermd wonen? Of kijk naar psychofarmaca. Waarom blijft ondanks de vele bijwerkingen, in het gunstige geval leidend tot symptoomreductie, dit de meest ingezette...
Lees verder

De religieuze gemeenschap als beschermende factor bij suïcidaliteit
Een pleidooi voor het inzetten van de geloofsgemeenschap bij behandeling van suïcidaliteit  Het hebben van een steunend sociaal netwerk en een religieuze overtuiging worden in de literatuur vaak beschreven als beschermende factoren bij suïcidaliteit (5). In een geloofsgemeenschap komen die twee bij elkaar en daarmee kan deze dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de professionele behandeling van suïcidaliteit. Dit vraagt echter wel om een uitgebalanceerde samenwerking...
Lees verder

'Mensen weer perspectief laten zien is soms hartstikke ingewikkeld'
Amsterdamse integrale aanpak suïcidepreventie lijkt succesvol  Wie na een suïcidepoging op de Eerste Hulp van één van de locaties van het OLVG terechtkomt, heeft een goede kans dat hij of zij binnen tien dagen gebeld wordt door Monique van Raan van de Amsterdamse GGD. Ze zal vragen hoe het gaat, wat de aanleiding van de suïcidepoging was, wat er in het ziekenhuis geadviseerd is en of de patiënt al een afspraak met de hulpverlening heeft...
Lees verder

Zelfdoding en social media: hoe te herkennen en wat te doen?
In deze post wil ik het graag hebben over de rol van social media op het gebied van zelfmoordpreventie. De reden daarvoor is dat het zeer belangrijk is om door het stijgende social media gebruik in Nederland aandacht te besteden aan dit onderwerp. Daarnaast is hier naar mijn mening de afgelopen jaren te weinig aandacht aan besteed. Een voorbeeld daarvan is de elfjarige Tysen Benz uit Michigan, die door een misplaatste grap van zijn toenmalige vriendin op social media zichzelf van...
Lees verder

Geaccrediteerd congres "Slapen, eten en zindelijk worden" op 8 november
 Slecht slapen, niet eten en natte broeken... Indien deze problemen lange tijd aanhouden zorgt dit bij zowel het kind als de ouders voor veel stress. Professionele begeleiding is noodzakelijk om de problemen aan te pakken.Welke medische aandoeningen spelen een rol bij voedselweigering, slaapproblemen en onzindelijkheid? Hoe gaat u om met angst en stress van zowel het kind als de ouders? En welke gedragsmatige en medische behandelmogelijkheden zijn er?Tijdens de 2e editie van dit...
Lees verder

Hoe de berichtgeving in de media het aantal suïcides kan beïnvloeden
 Een uitgebreide studie in Canada naar berichtgeving over suïcides, toonde aan dat er een significant verband is tussen manier waarop de media over suïcides publiceren en het aantal suïcides dat op die publicaties volgt. Het onderzoek onderstreept daarmee nog eens de noodzaak van een verantwoordelijke berichtgeving. Onderzoekers uit Canada, Oostenrijk en Australië beoordeelden de relatie tussen potentieel schadelijke of juist preventieve elementen in berichten over...
Lees verder

Inspectie gaat ggz-instellingen mede beoordelen op inspanningen om wachttijden te beperken
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat ggz-instellingen voortaan mede beoordelen op hun acties om wachttijden te beperken. Dat schrijft de Inspectie op haar website. Door oplopende wachttijden bij zorgaanbieders lopen cliënten het risico geen tijdige of passende zorg te ontvangen. Wachttijden in de ggz en de daarbij horende knelpunten zijn een complex probleem. Staatsecretaris Blokhuis heeft daarom de IGJ gevraagd toe te zien op de inspanningen vanuit de ggz-instellingen. Eerder riep de...
Lees verder