vrijdag 12 oktober 2018

Geen garantie voor merkmedicijn

ZORGKRANT
Geen garantie voor merkmedicijn
Patientenfederatie Nederland vindt dat patiënten altijd het voorgeschreven middel moeten krijgen als de arts Medische Noodzaak (of MN) op het recept zet
Lees verder

Green Deal voor duurzame zorg getekend
In de Green Deal spreken zorgorganisaties af de CO2-uitstoot terug te dringen.
Lees verder

Krachttraining heeft positief effect
Bijna zevenhonderd jongeren van negen middelbare scholen in Limburg deden mee aan de studie.
Lees verder

Nieuw medicijn zorgt voor minder astma-aanvallen
Dit nieuwe geneesmiddel halveert het aantal astma-aanvallen en maakt het mogelijk om het gebruik van prednisonpillen sterk te verminderen
Lees verder

Onderlinge verschillen tussen patiënten met schizofrenie zijn groot
Patiënten met de diagnose schizofrenie bezitten een extreem variabele psychiatrische stoornis
Lees verder

Talma Hof niet meer onder verscherpt toezicht
De tekortkomingen bij Talma Hof zijn weggenomen
Lees verder

Bevolkingsonderzoek darmkanker voldoet beter dan verwachting
Deelnemers worden eens in de twee jaar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek
Lees verder

Veroudering kan versneld worden door hoger BMI
Een BMI-verhoging van 5 staat volgens de onderzoekers ongeveer gelijk aan een 1 jaar oudere biologische leeftijd
Lees verder