De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht.

woensdag 31 oktober 2018

Eerste voorbereidingen nieuwe Cao Jeugdzorg gestart

Eerste voorbereidingen nieuwe Cao Jeugdzorg gestart
Titel: Eerste voorbereidingen nieuwe Cao Jeugdzorg gestart Inleiding: Op basis van gesprekken en inbreng van verschillende beroepsgroepen stellen we een agenda op. Body: De Cao Jeugdzorg 2017-2019 loopt per 1 april af. Voordat de onderhandelingen over de nieuwe cao beginnen kunt u, als lid van onze vereniging die bij cao-partij FBZ is aangesloten, onderwerpen aandragen. Ervaart u knelpunten in uw arbeidsvoorwaarden? Over welke afspraken zou FBZ in de nieuwe cao volgens u moeten...
Lees verder

AC/FBZ stemt in met eindbod Cao UMC
Titel: AC/FBZ stemt in met eindbod Cao UMC Inleiding: AC/FBZ heeft op 31 oktober aan de NFU laten weten in te stemmen met het eindbod voor een nieuwe Cao UMC.  Body: AC/FBZ heeft vandaag aan de NFU laten weten in te stemmen met het eindbod voor een nieuwe Cao UMC. Een ruime meerderheid van de leden van de verenigingen die bij AC/FBZ zijn aangesloten, kan zich in het eindbod vinden. Wel hebben ze gevraagd aandacht te schenken aan het concreet maken van de afspraken over werkdruk en...
Lees verder