woensdag 10 oktober 2018

Bezwaren tegen cliëntenmedezeggenschap ongegrond

ZORGVISIE
Bezwaren tegen cliëntenmedezeggenschap ongegrond
Hogere kosten en meer regeldruk worden genoemd als bezwaren  tegen de inrichting van cliëntenraden zoals het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) voorschrijft . Een nogal populistisch argument als excuus om cliëntenmedezeggenschap niet goed te hoeven regelen.
Lees verder