maandag 10 september 2018

Zorg na hartinfarct kan bewezen beter met inzet leefstijlprogramma’s

Zorg na hartinfarct kan bewezen beter met inzet leefstijlprogramma's
Als patiënten na een hartinfarct een extra leefstijlprogramma volgen, dan verbetert hun gezondheid meer dan wanneer zij alleen de gebruikelijke zorg krijgen. Dat blijkt uit het proefschrift van...
Lees verder

Infectieziekten 2017: griep heeft hard toegeslagen
Jaarlijks brengt het RIVM de 'Staat van de infectieziekten' uit. Deze rapportage geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland en in het...
Lees verder

Gezondheidsverschillen zijn deels verklaarbaar
Bijna een kwart van de volwassen Nederlanders beoordeelde de eigen gezondheid in 2016 als 'zeer slecht', 'slecht' of 'gaat wel'. Dit loopt per gemeente loopt uiteen van 15 tot...
Lees verder

Heb oog voor mensen met verward gedrag
Het Schakelteam Personen Verward Gedrag heeft als  opdracht om tot 1 oktober 2018 te stimuleren dat in alle regio's en gemeenten er een goed werkende aanpak is voor personen met verward gedrag. Met...
Lees verder

Inkoopvoorwaarden Gecombineerde Leefstijlinventie
Per 1 januari a.s. is er vanuit de basisverzekering vergoeding voor een gecombineerde leefstijlinterventie (GLi) die bewezen effectief is. Veel zorgverzekeraars willen GLi inkopen via zorggroepen of...
Lees verder

Nederlanders bereid om zorgkosten te betalen voor ander
In Nederland is er door de jaren heen een grote bereidheid om zorgkosten te dragen voor een ander. In 2017 gaf bijna driekwart van de Nederlanders aan dat zij bereid waren om in het basispakket te...
Lees verder

Elektronisch patiëntenoverleg houdt ouderen uit ziekenhuis
In Zaanstreek-Waterland communiceren huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere eerstelijnszorgverleners gemakkelijk via een digitaal programma. Door frequent en snel overleg is in een van de...
Lees verder

65-plussers maken de helft van alle zorgkosten
We besteden in 2017 28 miljard euro aan zorg voor ouderen (65+), gemiddeld 8.650 euro per persoon. Dat is ongeveer de helft van het totaal dat wij in Nederland uitgeven aan zorg vanuit de...
Lees verder

KNMG over anticonceptie en levenseinde
Naar aanleiding van de 'nota medische ethiek' van minister Hugo de Jonge heeft de KNMG een position paper opgesteld als input voor de behandeling in het Kabinet van deze nota. Daarin gaat...
Lees verder

Kinderen moeten op scholen meer bewegen
In het onderwijs moet er dagelijkse aandacht zijn voor sport en bewegen. Laat leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs twee keer per dag een half uur matig intensief...
Lees verder