woensdag 12 september 2018

Toegenomen verzuim gehandicaptenzorg betreft alle leeftijdsklassen

Toegenomen verzuim gehandicaptenzorg betreft alle leeftijdsklassen
Inleiding: Het jaargemiddelde is gestegen naar 6,13%. Body: Er is een stijging zichtbaar in het ziekteverzuim in de gehandicaptensector in alle leeftijdsklassen. Dit blijkt uit kwartaalcijfers van het Vernet Verzuimnetwerk, waarbij zorgorganisaties zijn aangesloten. De cijfers worden daarbij gespiegeld aan de branchecijfers. In de laatste helft van 2017 was er een stijging zichtbaar in het verzuim. Dit zet door in de eerste helft van 2018. Daarmee is het jaargemiddelde fors gestegen tot...
Lees verder

Hoe vordert u uw verenigingscontributie terug?
Inleiding: Maak het bij uw werkgever kenbaar als u in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie van uw vereniging. Body: De contributie die u als lid betaalt voor het lidmaatschap van uw vereniging (mits die federatiepartner is van FBZ), heeft de status van vakbondscontributie. Als u in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie van uw vereniging over dit jaar, dan moet u dit bij uw werkgever kenbaar maken. Dat kan gedurende het hele kalenderjaar. Als uiterste...
Lees verder