dinsdag 11 september 2018

RIVM: Nieuwe stoffen in oppervlaktewater geen risico voor gezondheid via drinkwater

Nieuwe stoffen in oppervlaktewater geen risico voor gezondheid via drinkwater
Om ervoor te zorgen dat drinkwater schoon blijft, controleren waterbeheerders en drinkwaterbedrijven of 'nieuwe' verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater aanwezig zijn. Voor deze stoffen bestaat nog geen wettelijke norm. Om op tijd te signaleren, wordt gekeken of de concentratie niet boven de signaleringswaarde van 0,1 microgram per liter uitkomt. Als dat wel het geval is,...
Lees verder

Vast bedrag data ScreenIT en wetenschappelijk onderzoek (bevolkingsonderzoek darmkanker)
In maart 2018 is onderzoekers voor het eerst de mogelijkheid geboden om data uit ScreenIT op te vragen voor wetenschappelijk onderzoek. RIVM heeft besloten dat onderzoekers per data-aanvraag een vast bedrag van 2000 euro betalen.
Lees verder