dinsdag 11 september 2018

RIVM: EQA-rondzending pathologie

EQA-rondzending pathologie
De Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML) organiseert vanaf deze maand de EQA-rondzendingen voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.
Lees verder

Pilot vragenlijst wetenschappelijk onderzoek via IT-systeem bevolkingsonderzoek
Vanuit het wetenschappelijke veld is er een wens om, naast data, ook de infrastructuur van het bevolkingsonderzoek te gebruiken voor onderzoek. Bijvoorbeeld door vragenlijsten te sturen naar een deel van de doelgroep van het bevolkingsonderzoek. Komende periode zal een pilot starten om te verkennen hoe dergelijk onderzoek uitgevoerd kan worden.
Lees verder