maandag 10 september 2018

PW: ‘Niets zo mediageniek als een nieuwe, dodelijke drug’

'Niets zo mediageniek als een nieuwe, dodelijke drug'
De Nederlandse markt van illegale drugs wordt nauwlettend in de gaten gehouden met het Drugs Informatie en Monitoring Systeem. Niet om veilige drugs te garanderen voor gebruikers, maar om de volksgezondheid te bevorderen. Projectleider Raymond Niesink: "Lachgas en psychoactieve stoffen die nog niet onder de Opiumwet vallen, zijn nu sterk in opkomst."
Lees verder

Schot in behandelperspectief intoxicatie groene knolamaniet
Intoxicaties met de groene knolamaniet kunnen ernstig verlopen. De medicamenteuze behandeling is op dit moment voornamelijk gebaseerd op proefdieronderzoek en casuïstiek. Ex vivo-onderzoek met humane nier- en lever-slices biedt perspectief om de behandeling te optimaliseren.
Lees verder

Ziekteverzuim en verloop alarmerend bij personeel in de zorg
Het personeelsverloop (13%) en verzuim (6%) in de zorg waren in 2017 op het hoogste niveau van de afgelopen vijf jaar. De winst van zorgaanbieders steeg van 1% naar 1,8%. Dat blijkt uit de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2018 van accountantskantoor EY.
Lees verder

Oxycodon vooral bij klachten aan het bewegingsapparaat
Huisartsen schrijven de laatste jaren bij zware pijn vaker oxycodon voor dan morfine, het eerstekeusmiddel volgens de NHG-standaard Pijn. Uit cijfers van Nivel Zorgregistraties eerste lijn blijkt dat oxycodon en morfine elk bij verschillende aandoeningen worden voorschrijven.
Lees verder