dinsdag 11 september 2018

Plasterk wil medicijnen op maat toegankelijk maken

ZORGVISIE
Plasterk wil medicijnen op maat toegankelijk maken
Oud-minister Plasterk keert terug naar de wetenschap en gaat zich als hoogleraar bij Amsterdam UMC bezighouden met het toegankelijk maken van gepersonaliseerde geneeswijzen.
Lees verder

Belangstelling werkgevers voor statushouders groeit
In de zoektocht naar personeel zijn sommige zorginstellingen speciale leer-werktrajecten gestart voor statushouders; vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Dat is nodig vanwege de taal. Bovendien zijn statushouders niet gewend aan de manier waarop de zorg in Nederland is georganiseerd.
Lees verder

Aandelen Bernhoven bv liggen klaar
Bernhoven geeft al personeel de kans mede-eigenaar te worden van het ziekenhuis. Het ziekenhuis had al eerder zijn stichtingsmodel omgezet naar een besloten vennootschap. De aandelen van de bv zijn echter nog niet gewaardeerd en wachten op uitgifte totdat winstuitkering dat zinvol maakt.
Lees verder

'Gebrek aan digitale vaardigheden is een groot onderschat probleem'
Zorginstelling 's Heeren Loo ziet de nationale e-healthweek, die in januari voor de derde keer plaatsvindt, als een mooie kans om haar e-health-activiteiten voor het voetlicht te brengen, vertelt Suzanne Verheijden, programmamanager innovatie bij 's Heeren Loo.
Lees verder

Dealen met personeelstekorten: 'Niet uit dezelfde vijver vissen, maar samen opleiden'
Om het personeelstekort in Friesland aan te pakken, slaan Patyna en Noorderbreedte de handen ineen. Vanaf vandaag starten zij met een nieuw opleidingstraject in de ouderenzorg voor zij-instromers.
Lees verder

MC IJsselmeerziekenhuizen onder verscherpt toezicht gesteld
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft MC IJsselmeerziekenhuizen onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat eerder ingezette verbetertrajecten voldoende aandacht zullen krijgen gezien de huidige bestuurlijke onrust.
Lees verder

Ziekenhuizen bieden vaker patiëntportalen en e-consulten aan
Uit nieuwe cijfers van Nictiz blijkt dat er een toename is in het aantal ziekenhuizen dat patiëntportalen en e-consulten aanbiedt. Meer patiënten kunnen daardoor direct uitslagen bekijken.
Lees verder

Minister De Jonge: 'Het zorgbuurthuis is kansrijk'
Het zorgbuurthuis moet ouderen een keuzemogelijkhheid bieden als ze niet meer 'zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen'. De SP wil de schotten in de financiering vo veel mogelijk verwijderen waardoor bestuurders eenvoudiger verschillende woon-zorgvormen kunnen ontplooien.
Lees verder

LHV: 'Huisartsinformatiesystemen boeken vooruitgang op e-health gebied'
De ontwikkeling van huisinformatiesystemen heeft zeker niet stilgestaan. Uit onderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging blijkt dat alle leveranciers van huisartsinformatiesystemen de afgelopen twee jaar een verbeterslag hebben gemaakt. Vooral op het gebied van e-health zijn er grote verbeteringen te zien.
Lees verder