dinsdag 11 september 2018

NVZ: Doe mee met de nieuwe Crisis- en mediatraining!

Doe mee met de nieuwe Crisis- en mediatraining!
Doe mee met de succesvolle crisis- en mediatraining van de NVZ en leer hoe je de teugels in handen houdt, wanneer er een crisis uitbreekt.
Lees verder

VIPP: hoe het begon
Anderhalf jaar na de start van VIPP en nog anderhalf jaar te gaan: tijd om de balans op te maken. Dit doen we met de twee mensen die aan de wieg van VIPP stonden: Ingrid van Es programmamanager en Maarten Fischer, beleidsadviseur.  
 
Lees verder

Nieuwe medezeggenschapswet: hogere kosten en meer administratie

Alle goede bedoelingen ten spijt, leidt een wetsvoorstel waarmee de medezeggenschap in zorginstellingen anders wordt geregeld, tot hogere kosten en een toename van de administratieve lastendruk. De NVZ roept de politiek dan ook op om het wetsvoorstel, dat deze week in de Tweede Kamer wordt besproken, op belangrijke punten te wijzigen.
 

Lees verder

Nog geen overeenstemming VECOZO en BOZ over aansluitovereenkomst

De afgelopen maanden hebben ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), overleg gevoerd met VECOZO over een voorgestelde aansluitovereenkomst. Tot op heden heeft dit overleg niet tot overeenstemming geleid. VECOZO beheert de digitale omgeving waarin zorgpartijen gegevens uitwisselen.


 

Lees verder