maandag 10 september 2018

NVTZ: Opleiding: Toezien op ketens en netwerken

Opleiding: Toezien op ketens en netwerken

Een nieuwe kijk op toezichthouden

 

De maatschappij verandert in een rap tempo. Een van de meest in het oog springend daarvan, is dat de burger steeds meer het initiatief neemt om het heft...

Lees verder

Opleiding: Verdiepende leergang voor de Toezichthouder met de financiƫle portefeuille

Financieel toezicht in de zorg is toezien op financiƫle complexiteit. Gelet op de sectorale (bekostiging) issues vraagt het financieel toezicht dan ook specifieke materiekennis en een toezichthouder

Lees verder