maandag 10 september 2018

NVTZ: Opleiding: Toezicht op financiën voor niet-financiële Toezichthouders

Opleiding: Toezicht op financiën voor niet-financiële Toezichthouders

De toenemende concurrentie, de stelselherziening en een sterk veranderende bekostiging van zorginstellingen noodzaken tot sterkere sturing en beheersing van zorg-organisaties. De opbrengsten worden me

Lees verder

Opleiding: Toezicht op Kwaliteit

Van de moderne toezichthouder wordt verwacht dat hij zicht heeft op kwaliteit en veiligheid in het primaire proces. Tijdens deze compacte eendaagse sessie krijgt u inzicht op welke manier u als toezic

Lees verder