woensdag 12 september 2018

NTvG: Spreekuurassistent op poli Traumachirurgie

Spreekuurassistent op poli Traumachirurgie
In de laatste jaren is in de meeste ziekenhuizen het epd ingevoerd. Eerdere studies hebben aangetoond dat het gebruik van het epd leidt tot meer documentatie, een langere consultduur en...
Lees verder

Preconceptiezorg anno 2018
Preconceptiezorg is de beste economische en maatschappelijke preventieve investering voor de gezondheid van een bevolking.1 Preconceptiezorg omvat het geheel aan maatregelen te nemen vóór...
Lees verder

Infecties bij gebruik van glucocorticoïden
In de dagelijkse praktijk worden glucocorticoïden door bijna alle medisch specialisten voor uiteenlopende indicaties voorgeschreven. Het is algemeen bekend dat glucocorticoïden de kans op...
Lees verder

Pneumocystis-profylaxe bij glucocorticoïdgebruik?
Screening, vaccinaties en medicamenteuze profylaxe vormen de hoeksteen van infectiepreventie bij immuun-gecompromitteerde patiënten. Welke patiënten precies in aanmerking komen voor...
Lees verder

Verschillende visies op directe borstreconstructie
Bij alle borstkankerpatiënten die een mastectomie ondergaan, moet volgens de richtlijn het direct uitvoeren van een borstreconstructie worden overwogen. Of zo'n reconstructie er...
Lees verder

Leidt moeders mobieltje tot kind met lager IQ?
'Er werden geen verbanden gevonden tussen het gebruik van een mobiele telefoon tijdens de zwangerschap en de cognitiescore van kinderen op 5-jarige leeftijd', vatten Madhuri Sudan en een...
Lees verder